Energihushållning o värmeisolering. Byggvägledning 8. Utg 5

av Arne Elmroth
Bok
Provläs boken

520 kr exkl.moms

  • Finns i lager
  • Enkel betalning
  • Leveranstid 3 - 5 vardagar
Köp även som:
E-bok Titeln finns även tillgänglig som E-bok
520 kr
E-bokhyllan Årsabonnemang på våra e-böcker om Lagar&Regler
3 690 kr / år
Litteraturbevakning - Byggregler Prenumerera på ny litteratur inom Byggregler

Denna femte utgåva av Energihushållning och värmeisolering tar hänsyn till ändringarna i avsnitt 9 Energihushållning till och med BBR 29 (BFS 2020:4) som gäller från den 1 september 2020 och som efter en övergångsperiod ska tillämpas fullt ut från den 1 september 2021.

Liksom tidigare finns krav på energihushållning vid ändring eller ombyggnad av hus. Huvudprincipen är att vid omfattande renovering ska kraven för nya byggnader uppfyllas.

Byggvägledning 8, utgåva 5, innehåller råd om hur energieffektivisering kan hanteras vid ändring av byggnader. Eftersom energieffektivisering av äldre hus blir allt mer angelägen att genomföra ges rekommendationer till beställare om vilka krav som kan och bör ställas på komponenter och tekniska installationer i samband med renovering och ombyggnad.

Författare är Arne Elmroth, professor emeritus i Byggnadsfysik vid Lunds Tekniska Högskola. Uppdateringen till BBR 29 har utförts av Per Levin, docent och energikonsult vid PE teknik & arkitektur AB.