Internet explorer 11 kommer att slutas supportas här på byggtjanst.se. Vi rekommenderar att byta till en modernare webbläsare. Exempel Chrome, Edge eller Firefox

Hållbarhet / Samhällsplanering

Provläs
Städer för människor

Av: Jan Gehl

Arkitekten Jan Gehls bok Städer för människor sammanfattar 50 års forskning om stadsliv och samspel mellan staden och människan. Det som ger utveckling åt en stad, ger den liv och gör den attraktiv, är människans behov och upplevelse av stadsrummet. Om boken Städe...

Läs mer
bok

495 kr

Exploateringsavtal. Utg 2

Av: Marianne Carlbring, Annika Gustafsson

Vad är ett exploateringsavtal? Hur ska det formuleras och vad måste ingå? Det ställs höga krav på de parter som skriver exploateringsavtal. De måste kunna hantera både juridiken och tekniken, vilket ofta vållar huvudbry. Konsten är att skriva korrekta och väl geno...

Läs mer
bok

405 kr

SEK hb 458 Laddning av elfordon

SEK Handbok 458 kompletterar gällande standarder med vägledning och förtydliganden och ger råd till dem som installerar eller påverkar beslut om installation av laddningsinfrastruktur för elfordon. Handboken behandlar inte laddning av elektriska industritruckar oc...

Läs mer
bok

269 kr

BoTryggt 2030. Handbok

Av: Cornelis Uittenbogaard

Den oberoende tankesmedjan Stiftelsen Tryggare Sverige har tillsammans med flera fastighetsägare, en rad branschorganisationer, företag och kommuner utarbetat en handbok vid namn BoTryggt2030 för planering av säkra och trygga livsmiljöer. BoTryggt 2030 är en konkr...

Läs mer
bok

690 kr

Detaljplanehandboken. Utg 3

Av: Kristina Adolfsson, Sven Boberg

Handboken ger vägledning och stöd för plan- och lovhandläggare i kommuner, konsultföretag och på statliga myndigheter och för andra som kommer i kontakt med detaljplanefrågor. Boken bygger på den nya plan- och bygglagen från 2011 och är uppdaterad efter ny lagstif...

Läs mer
bok

697 kr

Provläs
Infrastrukturguiden

Av: Magnus Brile

Infrastrukturguiden – handbok i projektledning beskriver hur och varför infrastrukturprojekt startas, och redogör för den generiska process som de flesta projekt går igenom. För att kunna bedriva ett projekt effektivt så krävs det å ena sidan ett gott arbetsklimat...

Läs mer
bok

515 kr

Människobyn. Staden som ständigt förändras

Av: Johan Tell, Mats Hederos

Under pandemin har frågor kring hur vi ska arbeta, konsumera och leva satts på sin spets. Här delar Mats Hederos, en av Sveriges mest visionära fastighetsförvaltare, med sig av sina tankar kring förvandlingen av Stockholms city under det senaste decenniet och ger ...

Läs mer
bok

248 kr

Den ineffektiva byggbranschen

Av: Mikael Anjou

Byggbranschens strukturer – till exempel kollektivavtalen, självpåtagna branschstandards, den institutionella miljön som omger branschen och vissa regionala och lokala oligopol och monopol – hindrar förändring, utveckling och innovation i en bransch som desperat b...

Läs mer
bok

210 kr

E-bok
E-BOK Städer för människor

Av: Jan Gehl

Boken Städer för människor innehåller 50 år av studier, projekt och forskning gällande stadsliv och hur människor, staden och arkitektur samverkar med varandra. Författaren Jan Gehl förklarar hur stadsplaneringens utveckling har sett ut genom att visa upp exempel ...

Läs mer
E-bok

495 kr