Hållbarhet / Samhällsplanering

Provläs
Städer för människor

Av: Jan Gehl

Arkitekten Jan Gehls bok Städer för människor sammanfattar 50 års forskning om stadsliv och samspel mellan staden och människan. Det som ger utveckling åt en stad, ger den liv och gör den attraktiv, är människans behov och upplevelse av stadsrummet. Om boken Städe...

Läs mer
bok

495 kr

BoTryggt 2030. Handbok

Av: Cornelis Uittenbogaard

Den oberoende tankesmedjan Stiftelsen Tryggare Sverige har tillsammans med flera fastighetsägare, en rad branschorganisationer, företag och kommuner utarbetat en handbok vid namn BoTryggt2030 för planering av säkra och trygga livsmiljöer. BoTryggt 2030 är en konkr...

Läs mer
bok

690 kr

Detaljplanehandboken. Utg 3

Av: Kristina Adolfsson, Sven Boberg

Handboken ger vägledning och stöd för plan- och lovhandläggare i kommuner, konsultföretag och på statliga myndigheter och för andra som kommer i kontakt med detaljplanefrågor. Boken bygger på den nya plan- och bygglagen från 2011 och är uppdaterad efter ny lagstif...

Läs mer
bok

697 kr

Provläs
Gåturer. Metod för dialog och analys

Av: Suzanne de Laval

Boken ”Gåturer. Metod för dialog och analys” presenterar en kvalitativ utvärderingsmetod som bygger på att man studerar en miljö ”på plats” och noterar sina upplevelser. I metoden ingår också att man diskuterar sina erfarenheter tillsammans och att resultatet samm...

Läs mer
bok

413 kr

Markexploatering. Utg 7

Av: Thomas Kalbro, Eidar Lindgren

Exploateringsverksamheten omfattar en mängd aktiviteter och involverar många aktörer inom såväl privat som offentlig sektor. Verksamheten omgärdas också av ett komplext lagstiftningssystem för planering och tillstånd av byggprojekt, utbyggnad och finansiering av i...

Läs mer
bok

380 kr

Medborgardialog - om det svåra i att mötas

Medborgardialog ses idag som ett verktyg för demokrati och det praktiska handhavandet behöver fortsätta att utvecklas och fördjupas. Inom samhällsbyggandet ställs demokratins principer mot väggen. Vad som sker eller inte sker där är ett uttryck för makt och relati...

Läs mer
bok

265 kr

Barn Plats Lek Stad - Strategier för barnvänlig ...

Av: Lena Jungmark

Vad händer om man planerar staden ur barnets perspektiv? Hur kan politiker och beslutsfattare, med ansvar för barns vardagsliv, skapa förutsättningar för en barnvänlig stadsplanering? Kan konventionen om barnets rättigheter vara ett stöd i komplexa planeringsfrågo...

Läs mer
bok

230 kr

Exploateringsavtal. Utg 2

Av: Marianne Carlbring, Annika Gustafsson

Vad är ett exploateringsavtal? Hur ska det formuleras och vad måste ingå? Det ställs höga krav på de parter som skriver exploateringsavtal. De måste kunna hantera både juridiken och tekniken, vilket ofta vållar huvudbry. Konsten är att skriva korrekta och väl geno...

Läs mer
bok

405 kr

Samhällsplaneringens teori och praktik

Boken beskriver områden med hög relevans för hållbar samhällsplanering. Den är pedagogiskt utformad, rikt illustrerad och med exempel från olika delar av landet och internationella utblickar. Det handlar om att välja väg för framtiden och att på ett klokt sätt möt...

Läs mer
bok

495 kr

Alla behöver närhet

Av: Alexander Ståhle

Hur kommer framtidens städer se ut? Stadens utveckling har alltid drivits av närhet. Närhet till arbete, närhet till vänner och kultur. Boken Alla behöver närhet vänder upp och ned på den stad som byggts de senaste hundra åren - bilstaden. Vad händer om vi får bri...

Läs mer
bok

209 kr