Ytterstaden

av Samfundet S:t Erik
bok

295 kr exkl.moms

  • Finns i lager
  • Enkel betalning
  • Leveranstid 3 - 5 vardagar

Från slutet av 1800-talet och under 1900-talet växte det fram nya förstäder som lade grunden till dagens Stockholm. Länge betraktades de yttre stadsdelarna snarare som självständiga lokalsamhällen med olika typer av hus och gaturum än som en med kärnan sammanvävd stad.

Kransen av 97 stadsdelar utanför innerstadens tullar utgör idag de flesta stockholmares hem. Och det är till övervägande del här, och inte i innerstaden, som den växande befolkningen ska beredas plats och där löftet om 140 000 nya bostäder under perioden 2010–2030 ska infrias.