Exploateringsavtal. Utg 2

av Marianne Carlbring, Annika Gustafsson
bok

405 kr exkl.moms

  • Finns i lager
  • Enkel betalning
  • Leveranstid 3 - 5 vardagar
Köp även som:
Litteraturbevakning - Byggregler Prenumerera på ny litteratur inom Byggregler

Vad är ett exploateringsavtal? Hur ska det formuleras och vad måste ingå?

Det ställs höga krav på de parter som skriver exploateringsavtal. De måste kunna hantera både juridiken och tekniken, vilket ofta vållar huvudbry. Konsten är att skriva korrekta och väl genomtänkta exploateringsavtal, som reglerar rätt saker för framtiden.

Boken ger vägledning och stöd för just den uppgiften, med konkreta exempel från rättsfall och praktisk exploateringsverksamhet.

Den andra upplagan är uppdaterad genomgående och avsnittet om exploateringsavtal och offentlig upphandling är omarbetat och kompletterat. Nya rättsfall och hänvisning till ny forskning har lagts till.