Bättre arbetsmiljö - BAM Handbok. Utg 17

Bättre arbetsmiljö - BAM Handbok. Utg 17

Bok

446 kr exkl.moms

  • Finns i lager
  • Enkel betalning
  • Leveranstid 3 - 5 vardagar
Köp även som:

Det här är en omfattande uppslagsbok med grundläggande kunskaper om det mesta inom arbetsmiljöområdet. Boken är användbar för att hantera många olika typer av arbetsmiljöfrågor som kan förekomma på en arbetsplats, både fysiska, organisatoriska och sociala (psykosociala). Om man behöver ytterligare kunskap inom ett specifikt område finns hänvisningar till fördjupningslitteratur och webbsidor.

Exempel på ämnen som tas upp i boken är samverkan, ansvar och roller, lagstiftning, EU-regler, systematiskt arbetsmiljöarbete, organisatorisk och social arbetsmiljö, friskvård, arbetsrelaterad stress, alkohol och andra droger, hot och våld, kränkande särbehandling och diskriminering, konflikter, friskfaktorer, arbetslokaler, belysning, ventilation, vibrationer, buller, belastningsergonomi, kemiska och biologiska hälsorisker, elektrisk och magnetisk strålning, smittrisker och andra biologiska arbetsmiljörisker, personlig skyddsutrustning, arbetsskador och arbetsanpassning.

Uppslagsboken kan gärna kompletteras med skrifterna Chefens och skyddsombudets roll samt Bättre arbetsmiljö för alla medarbetare. Tillsammans utgör de en bra grund för ett aktivt arbetsmiljöarbete på företaget.

I denna 17:e upplaga har ändringar gjorts främst med anledning av förändrad lagstiftning fram till december 2023 och som är relevant för innehållet.