AMA AF Konsult 23

AMA AF Konsult 23

Bok
Provläs boken

2 790 kr exkl.moms

 • Finns i lager
 • Enkel betalning
 • Leveranstid 3 - 5 vardagar
Köp även som:
E-BOK AMA AF Konsult 23 Titeln finns även tillgänglig som E-bok
2 790 kr

AMA AF Konsult 23 är en ny och uppdaterad version av AF Konsult för upphandling av konsulttjänster, främst för bygg-, installations- och anläggningsprojekt. Publikationen är ett hjälpmedel för att underlätta upprättandet av administrativa föreskrifter, som utgör en del av förfrågningsunderlaget.

Den nya utgåvan av AMA AF Konsult är jämfört med AMA AF Konsult 10 kompletterad med koder och rubriker för att bättre täcka in olika paragrafer i ABK 09 och även med nya ämnesområden, delvis analogt med AMA AF 21. Många användare har just efterfrågat en utökad omfattning av koder och rubriker för att om möjligt själv slippa skapa koder och rubriker för sitt behov av kravställande. Koder för alla täckbestämmelser i ABK 09 finns med. Kodnumrering är kopplad till kapitel- och paragrafnummer i ABK 09. Dokumentet har varit föremål för en bred remisshantering innan slutlig utformning bestämdes.

Exempel på nya ämnen i AF Konsult 23:

 • hantering av säkerhetskänslig verksamhet och säkerhetsskyddad upphandling
 • alternativa anbud i stället för sidoanbud vid offentlig upphandling
 • underkoder för att strukturera olika parametrar för prövning av anbudsgivares lämplighet
 • uppföljning av avtal
 • förutsättningar med hänsyn till olika trafikslag
 • gällande skydds- och säkerhetsföreskrifter vid arbete i anslutning till olika verksamheter
 • ansvar för personuppgifter
 • arbetsmiljöplan för konsultens eget arbete
 • objektspecifika miljö- och klimatkrav
 • ledningssystem för arbetsmiljö
 • revision av kvalitet, miljö och arbetsmiljö
 • ändringar av uppdraget
 • organisation för beställare resp. konsult
 • legitimationsplikt, närvaroredovisning och elektronisk personalliggare
 • ersättning för ändringar

Jämförelsetabell AMA AF Konsult 23 – AMA AF Konsult 10.