E-BOK AMA AF 12 E-bok

E-bok

3 790 kr exkl.moms

  • Ladda ner direkt
  • Läs på mobil surfplatta eller dator

Vid upprättande av administrativa föreskrifter (AF) för entreprenader tillämpas AMA AF 12, som är gemensam för alla tekniska fackområden. AMA AF 12 gör det enkelt att utforma beställarens krav och finns att tillgå som e-bok. 

Till AMA AF 12 har nya funktioner lagts till:
• LOU har utökats med nya koder, rubriker och texter
• Avsnitten om miljöklassningssytem har utökats
• Arbetsmiljösamordning (BAS) har reviderats