AMA / AMA AF / AMA AF

AMA AF är avsedd att utgöra ett bra och uppdaterat referensverk som grund för administrativa föreskrifter i anslutning till Allmänna bestämmelser AB 04 för utförandeentreprenader eller ABT 06 för totalentreprenader. Den senaste versionen AMA AF 21 är inte föranledd av några ändringar i AB eller ABT, utan beror på att ett behov har funnits av en ny utgåva av AMA AF med inarbetning av samtliga aktuella texter från AMA-nytt och nytillkomna krav inom bland annat upphandlings- och miljöområdet.

AMA AF 21

Den nya boken AMA AF 21 (den tidigare utgåvan utkom 2012), innehåller nya ämnesområden som ”ligger i tiden”, till exempel för hantering av klimatfrågor. I nya AMA AF 21 har mer än 300 ändringar och kompletteringar genomförts i koder, rubriker och innehåll. AMA AF ...

Läs mer
Bok

3 790 kr

E-bok
E-BOK AMA AF 21

Den nya boken AMA AF 21 (den tidigare utgåvan utkom 2012), innehåller nya ämnesområden som ”ligger i tiden”, till exempel för hantering av klimatfrågor. I nya AMA AF 21 har mer än 300 ändringar och kompletteringar genomförts i koder, rubriker och innehåll. AMA AF ...

Läs mer
E-bok

3 790 kr

E-bok
E-BOK AMA AF 12

Vid upprättande av administrativa föreskrifter (AF) för entreprenader tillämpas AMA AF 12, som är gemensam för alla tekniska fackområden. AMA AF 12 gör det enkelt att utforma beställarens krav och finns att tillgå som e-bok.  Till AMA AF 12 har nya funktioner lagt...

Läs mer
E-bok

3 790 kr

AMA AF 12

Vid upprättande av administrativa föreskrifter (AF) för entreprenader tillämpas AMA AF 12, som är gemensam för alla tekniska fackområden. AMA AF 12 gör det enkelt att utforma beställarens krav och finns att tillgå som e-bok. Till AMA AF 12 har nya funktioner lagts...

Läs mer
Bok

3 790 kr

AMA AF 21. English edition

AMA AF 21 finns i en engelsk översättning med titeln "ADMINISTRATIVE INSTRUCTIONS WITH ADVICE AND INSTRUCTIONS FOR BUILDING, CIVIL ENGINEERING AND BUILDING SERVICES" Publikationen har i likhet med tidigare utgåvor AMA AF 07 och AMA AF 12 även givits ut i en engels...

Läs mer
Bok

3 790 kr

AMA AF 12. English edition

"Guidance for the preparation of particular conditions for Building and Civil Engineering Works and Building Services Contracts" är en översättning till engelska av AMA AF 12. Tanken är att underlätta för beställare som lämnar förfrågningsunderlag till utländska a...

Läs mer
Bok

3 790 kr

E-bok
E-BOK AMA AF 12. English edition

AMA AF 12 finns i en engelsk översättning med titeln "Guidance for the preparation of particular conditions for Building and Civil Engineering Works and Building Services Contracts" Den engelska utgåvan ska hjälpa beställare att utforma förfrågningsunderlag till u...

Läs mer
E-bok

3 790 kr

E-bok
E-BOK AMA AF 07

AMA AF 07 innehåller Administrativa föreskrifter med råd och anvisningar för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader. Innehållet i AMA AF har förändrats med hänsyn till AB 04 och ABT 06 i vissa avsnitt. Därmed har en del befintliga koder flyttats oc...

Läs mer
E-bok

3 790 kr

E-bok
E-BOK AMA AF 07. Eng utg

AMA AF 07 finns i en engelsk översättning med titeln "Guidance for the preparation of particular conditions for Building and Civil Engineering Works and Building Services Contracts" Svensk och engelsk text står parallellt i boken och den finns som både som e-bok o...

Läs mer
E-bok

2 525 kr

E-bok
E-BOK AMA AF 21. English edition

AMA AF 21 finns i en engelsk översättning med titeln "ADMINISTRATIVE INSTRUCTIONS WITH ADVICE AND INSTRUCTIONS FOR BUILDING, CIVIL ENGINEERING AND BUILDING SERVICES" Publikationen har i likhet med tidigare utgåvor AMA AF 07 och AMA AF 12 även givits ut i en engels...

Läs mer
E-bok

3 790 kr