Litteraturtips från Svensk Byggtjänst

MÅNDAG 20 oktober 2014
Sola i Karlstad – ger tiofaldigad energi

Namnet Sola i Karlstad kommer egentligen från en kvinna som ägde en krog på 1700-talet. Hon hette Eva Lisa Holtz och hon var känd för sitt ”soliga” humör. Därav namnet.

MÅNDAG 13 oktober 2014
Flytta städer – Kiruna kanske bara är början

I Kiruna är det strikt ekonomiska överväganden som ligger bakom beslutet att flytta staden. Och förhandlingar. Om staden inte flyttas kommer en mängd arbetstillfällen försvinna - på sikt.

MÅNDAG 6 oktober 2014
Information, inspiration - och en hel del transpiration

Han kom som ett yrväder en aprilafton och hade ett höganäskrus i en svångrem om halsen. Så skriver August Strindberg om Carlsson i Hemsöborna.
Det finns likheter mellan Carlsson i Hemsöborna och Erik Orvarsson, mannen bakom Villa Kyoto i Göteborg. På Sveriges framsida. Han möter mig på Göteborgs central i flygande fläng och högt tempo. Och han berör.  

FREDAG 24 oktober 2014
Risk för brand vid elbilsladdning

Det behövs mer information för den som köper elfordon om de risker som finns med överhettning och även brand. Det visar en utredning som Elsäkerhetsverket gjort på uppdrag av regeringen.

MÅNDAG 15 september 2014
Konjunkturbarometern juli

Efter att ha ökat med 1,8 enheter i juni, sjönk Konjunkturinstitutets barometerindikator med 0,9 enheter i juli.

Ny utgåva av Byggekologi

”Byggekologi” handlar om hur vi bör bygga våra hus och städer om vi vill vara med och skapa ett hållbart samhälle. Ny resurssnål, kretsloppsanpassad, energieffektiv, miljövänlig teknik och förnybara energikällor är några av lösningarna. Denna tredje utgåva har uppdaterats och utvecklats med nya rön och erfarenheter.

Läs mer

Pris: 1 100 kr + moms

Webb TV – på 15 minuter får du full koll

Erfarenheter driver utveckling. Ta del av projekt, lösningar och händelser från byggbranschen i vår webb-TV satsning. En gång i månaden sänder vi programmen Aktuellt om EL, Aktuellt om Förvaltning och Aktuellt om Hus. I studion diskuterar vi ny teknik, förändringar i lagar och regelverk och intervjuar sakkunniga med erfarenhet av intressanta projekt och lösningar. 

Färg och ljus för människan - i rummet

Boken förklarar ljus för färgspecialisterna, förklarar färg för ljusspecialisterna och förmedlar samtidigt förståelse för att ljus och färg måste behandlas tillsammans.

Läs mer

Pris: 595 kr + moms

Lediga tjänster

Vi söker Informatör / TV-Redaktör inom mark och anläggning och Redaktör inom renoverings- och byggfrågor.