Är du på jakt efter byggmaterial?

Byggkatalogen är Sveriges mest använda informationstjänst för materialval inom bygg- och fastighetssektorn. Sök bland 25 000 varor från över 5 000 leverantörer.

Civilutskottets öppna utfrågning om unga vuxnas möjlighet att finansiera ett eget boende

Torsdagen den 28 maj klockan 9.30–11.30

AMA Hus 14 – både bok och online

Nu är nya AMA Hus 14 klar. Krav på CE-märkning är en nyhet sedan förra utgåvan som påverkar koder och kapitel genomgående. I AMA Hus 14 beskrivs ingående vad du måste vara observant på som beställare när det gäller miljöcertifieringar.

Per Ankersjö i podcasten Snåret:

”Provocerande med naturreservat vid tunnelbanestationer”. Förtätningen i våra städer gör att antalet grönytor minskar till förmån för bostadsbyggandet. Men behöver det gröna och urbana stå i konflikt med varandra?

Nyheter

Vill du vara med i projekt BSAB 2.0?

Vi söker en ordförande för arbetsgruppen Tele och IT.

Var med och påverka!

Välkommen att svara på remisser:

Lokalhyresjuridik

Hyreskontraktet för lokal är ofta det första kontrakt en företagare undertecknar men dess betydelse är ofta underskattad

Läs mer

Pris: 550 kr + moms

MÅNDAG 11 maj 2015
Tänkte inte på det

Det är mycket att tänka på när man utvecklar samhällen – och städer. Ibland kan stadsutvecklingen nästan bli alltför bra. Som vid Hornsberg strand. 

TORSDAG 28 maj 2015
Kortsiktiga effekter av slopade amorteringskrav

Det framskjutna amorteringskravet på nya bolån, som skulle börja gälla från och med 1 augusti i år, har dragits tillbaka efter att Kammarrätten i Jönköping har ...

MÅNDAG 25 maj 2015
Textilplattor med mindre klimatpåverkan

Microsfera är textila golvplattor framtagna för att ge minimal påverkan på klimatet och bättre inomhusmiljö än traditionella textilplattor.

TORSDAG 28 maj 2015
Konvertering trend bland ROT-prisnominerade

Renoveringar som ger plats åt nya verksamheter i gamla hus är gemensamt för flera av de nominerade till årets upplaga av Stockholms Byggmästareförenings ROT-pri...

TORSDAG 28 maj 2015
Fastighetsägare har ansvar för lekplats

Sommaren är utelektid. Det är du som fastighetsägare som har ansvar att sköta lekplats och lekutrustning så att ingen olycka sker på grund av brister som du kun...

TORSDAG 28 maj 2015
GIS-verktyg för rätt avloppskrav

Många av Sveriges enskilda avlopp behöver åtgärdas. JTI har tillsammans med SLU utvecklat ett GIS-baserat verktyg som kan bedöma reningsbehoven utifrån lokala f...

ONSDAG 27 maj 2015
BBR Kurs i Norrköping Inbjudan till kurs i Boverkets Byggregler, BBR 21 – Norrköping 27 maj
Sedan 1994 har Boverkets Byggregler, BBR, ändrats 21 gånger. De senaste tre åren har v...
ONSDAG 6 maj 2015
Svensk Energiutbildnings Energiberäkningsdag

Svensk Energiutbildnings Energiberäkningsdag är en konferens med syfte att fungera som mötesplats för kunskaps- och erfarenhetsutbyte.
Intresset för energib...

BBR – kurser i vår

Sedan 1994 har Boverkets Byggregler, BBR, ändrats 21 gånger.  Nu erbjuder vi, på fyra orter, en sammanfattande kurs på tre timmar där vi presenterar det viktigaste ur gällande BBR samt aktuella frågeställningar kring PBL och BBR. Kursens upplägg har sitt fokus på installationsrelaterade delar. Kurserna genomförs i Helsingborg, Norrköping, Göteborg och Karlstad.