Är du på jakt efter byggmaterial?

Byggkatalogen är Sveriges mest använda informationstjänst för materialval inom bygg- och fastighetssektorn. Sök bland 25 000 varor från över 5 000 leverantörer.

AB 04 – branschpraxis och rättsutveckling

I en tid av ökad komplexitet i finansiering, projekt och samarbeten är detta standardavtal viktigare än någonsin för samhällsbyggnadssektorns aktörer. Fokus kommer att ligga på hur AB 04 utvecklats de senaste åren och på standardavtalet som en funktionell och modern produkt för en dynamisk bransch.

Hållbara hus i kallt klimat

”Hållbara hus i kallt klimat” ger vitt skilda exempel på hur hållbart byggande kan komma till uttryck i tjugotvå hållbara hus från 1994–2014. Varje hus presenteras med fotografier och arkitektens beskrivning till huset. 

Läs mer

Pris: 495 kr + moms

Dokumentbanken

Dokumentbanken innehåller digitala, ifyllbara och utskrivbara checklistor och protokoll. Dokumenten relaterar till AMA, Drift och underhåll, Entreprenadbesiktningar enligt AB 04 och ABT 06 samt dokument vid egenkontroll. Tjänsten Dokumentbanken och dess innehåll är kostnadsfri och du behöver inte logga in för att hämta de dokument du behöver.

Litteraturtips från Svensk Byggtjänst

Nordbygg Ecoforum

Internationella förebilder inspirerar till hållbarhet. Arkitekt Anna Hessle kommer under Ecoforum att berätta om Swecos omfattande uppdrag kring hållbar stadsplanering i Colombo, Sri Lanka. Ecoforum är en fördjupad konferens med seminarier och utställning som pågår på Stockholmsmässan under två heldagar, 22-23 april 2015. 

Snåret. Avsnitt 13: Kan medborgardialog vara farligt för demokratin?

Medborgardialoger vid stadsutvecklingsprocesser blir allt mer utbrett för att engagera boende och ta vara på deras åsikter. Men får medborgarna som deltar verkligen möjlighet att påverka?

Miljöhandbok ska underlätta vid renovering

– Det krävs systematiska arbetssätt om vi ska nå klimatmålen, menar Tove Malmqvist, docent på KTH, som arbetar med att ta fram en processmetodik för renovering.

MÅNDAG 26 januari 2015
Människor behövs inte - eller?

Lite slarvigt skulle man kunna översätta Humans Need Not Apply, med den rubriken. Men så är det inte. Människor behövs, men kanske inte till det man tidigare gjort.

MÅNDAG 19 januari 2015
En svensk byggnad är role model i Dubai

Jag hade förmånen att besöka Dubai i början av året och fick då tillfälle att se flera av de berömda byggnadsverken. Det är, som guiden sa, att de skapar sin egen historia genom att ta efter de bästa förebilderna i världen.

MÅNDAG 12 januari 2015
Studenterna – vår framtid

Det är viktigt att utbilda sig. Det är alla partier eniga om. För att kunna utbilda sig behöver många flytta på sig. Och behöver då en bostad. Och de som inte flyttar utan redan bor på studieorten kanske också känner att de behöver stå på egna ben. I en egen bostad.

FREDAG 30 januari 2015
Samordning är nyckeln till framgång

Otydlig ansvarsfördelning och samordningsbrister sänker användandet av rationella system för isolering vid renovering. God kommunikation har visat sig vara minst lika viktigt som de tekniska lösningarna.

FREDAG 30 januari 2015
Fjärrvärmepris ger inte lägre utsläpp

Fjärrvärmens prisökningar leder inte alltid till klimatvänligare fjärrvärme. Det menar Fastighetsägarna Sverige i sin undersökning ”Fjärrvärme och miljö”.

FREDAG 30 januari 2015
Ramp mellan bostad och garage?

Ett småhusföretag behöver hjälp att tolka kravet på tillgänglighet från bostad till garage. I deras hus finns en dörr mellan bostad och garage och nivåskillnaden mellan golvet i bostaden och garagegolvet är 300 millimeter. Nu finns det en kommun som anser att vi behöver bygga en ramp invändigt i garaget för att det ska vara godkänt. Är det nödvändigt?

TORSDAG 29 januari 2015
Klickbar gipsvägg

Oneday Wall är ett system som effektiviserar byggandet av mellanväggar i gips. Med en teknik som påminner om klickgolvens, fäster väggskivorna i varandra och ger en slät vägg.

MÅNDAG 26 januari 2015
Byggkatalogen bevakar BAU 2015

Den 19-24 januari pågick BAU 2015, världens ledande mässa för arkitektur, material och system, av stapeln, med omkring 2000 utställare som visar allt inom arkitektur, renovering, installation och ventilation. 235 000 besökare från hela världen förväntas besöka mässan under de sex dagarna.

ONSDAG 21 januari 2015
Dekorativt ytskikt av växtdelar

Organoid Technologies i Österrike har lanserat ett naturligt material som kan användas för dekorativ beklädnad av väggar, interiörer m m inomhus. Materialet består av växtdelar såsom blommor, löv, säd, bark, kryddor, te, fibrer, gräs m m.

Dokumentation i entreprenader

Denna handledning är tänkt att underlätta hanteringen kring dokumentation i entreprenader. Här finns svar på hur man föreskriver dokumentation, dokumentationskrav och mycket mer. Boken innehåller även stödjande checklistor.

Läs mer

Pris: 345 kr + moms