Praktiska och inspirerande trädgårdsböcker

Vill du vara med i projekt BSAB 2.0?

Första startmötet för arbetsgrupperna El, belysning, kraft samt Byggnadsverk, utrymmen och infrastrukturella enheter är den 28 april.

AMA Hus 14 – både bok och online

Nu är nya AMA Hus 14 klar. Krav på CE-märkning är en nyhet sedan förra utgåvan som påverkar koder och kapitel genomgående. I AMA Hus 14 beskrivs ingående vad du måste vara observant på som beställare när det gäller miljöcertifieringar.

Omvärldsbevakning webbtjänst – allt på ett ställe

Den nya tjänsten ger bland annat mer analys och expertråd samt personanpassning utifrån 35 ämnen. Dessutom blir webb-TV en integrerad del i tjänsten.

TISDAG 7 april 2015
Lärande och involvering – det är bra

Vid Årets Bygge gala delades det ut ett antal priser där Årets Bygge självklart var den mest uppmärksammade.
Ett av de andra priserna var Årets Leanbyggare....

FREDAG 17 april 2015
Fitfire kompositfoder

Fitfire är ett kompositfoder av fiberglas och värmehärdande, vattenbaserade hartser, som används för renovering och infodring av skorstenar samt ventilation- oc...

TORSDAG 16 april 2015
Byggmarknaden i Norden

Den samlade volymen påbörjade husbyggnadsinvesteringar i Norden uppgick 2014 till ca 552 miljarder kronor, enligt Industrifaktas konjunkturrapport ”Byggmarknade...

ONSDAG 15 april 2015
Ogenomskinligt fasadglas

Pilkington Spandrel Glass finns nu i ett laminerat utförande, för användning i glasfasader. Glaset täcker isolering och bjälklag mellan genomsiktliga fönsterpar...

FREDAG 17 april 2015
Överklagar dom om vindkraftspark

Mark- och miljödomstolen har sagt nej till att bygga en vindkraftpark med 15 vindkraftverk i Göteborgs hamninlopp. Men Göteborgs Energi ger inte upp och har bes...

FREDAG 17 april 2015
Ny förening för Byggande Arkitekter

Nio arkitektföretag har bildat föreningen Byggande Arkitekter. Med erfarenhetsutbyten och gemensam kunskapsuppbyggnad ska föreningen stärka arkitektföretagen i ...

BBR – kurser i vår

Sedan 1994 har Boverkets Byggregler, BBR, ändrats 21 gånger.  Nu erbjuder vi, på fyra orter, en sammanfattande kurs på tre timmar där vi presenterar det viktigaste ur gällande BBR samt aktuella frågeställningar kring PBL och BBR. Kursens upplägg har sitt fokus på installationsrelaterade delar. Kurserna genomförs i Helsingborg, Norrköping, Göteborg och Karlstad.

Nordbygg Ecoforum

22-23 april | Resiliens, Smart Cities och Internet of Things, IOT, är ord och begrepp som allt oftare nämns i sammanhang som rör såväl samhällsplanering som bygg- och anläggningssektorn.

Ny utgåva av Vad när hur och av vem

Praktisk projektledning inom bygg-, anläggnings- och fastighetsbranchen

Läs mer

Pris: 755 kr + moms