Bokrea

Miljöregler för byggsektorn

2015 års utgåva av ”Miljöregler för byggsektorn” har nu kommit! Texterna är giltiga per den 1 januari 2015. Här hittar du en samling av alla aktuella föreskrifter och regler kring miljö inom byggsektorn.

Läs mer

Pris: 995 kr + moms

renoveringsinfo.se

renoveringsinfo.se är ett samarbete mellan Svensk Byggtjänst och Nationellt Renoveringscentrum vid Lunds Tekniska Högskola. Den nya webbtjänsten blir det forum som behövs för att samla och sprida kunskap, nyheter, forskningsrön och praktiska erfarenheter kring professionell renovering.

Fullsatt när AB  04 firade 10 år

Den första konferensen om AB 04 lockade närmare 200 deltagare från alla delar av samhällsbyggarbranschen som ville lyssna till och diskutera med några av Sveriges tyngsta experter i ämnet.

Nordbygg Ecoforum

Internationella förebilder inspirerar till hållbarhet. Arkitekt Anna Hessle kommer under Ecoforum att berätta om Swecos omfattande uppdrag kring hållbar stadsplanering i Colombo, Sri Lanka. Ecoforum är en fördjupad konferens med seminarier och utställning som pågår på Stockholmsmässan under två heldagar, 22-23 april 2015. 

Snåret avsnitt 14: Akut behov av samlat grepp på LOU från regeringen

Lagen om offentlig upphandling, LOU, har fått en hel del kritik för att vara krånglig och enbart gynna lägsta pris på bekostnad av kvalitet, hållbarhet och innovation. I det senaste avsnittet av Snåret diskuteras snårigheterna i LOU. Deltagarna efterlyser ett samlat grepp från regeringen samt någon form av stödfunktion för upphandlare som finns i andra länder.

Olycksrisk för elektriker

En av fyra elektriker upplever att olycksrisken är hög på arbetsplatsen och att kommunikationen brister. Den tre år långa studien "Elolyckor i arbetet – en undersökning av sena följder efter strömgenomgång" är nu klar.

MÅNDAG 23 februari 2015
USA är ofta först

Titta bara på Hollywood och filmerna som produceras där. De är ofta tidiga – och rätt ute, när det gäller ny teknik och nya lösningar.

MÅNDAG 16 februari 2015
Where have all the good times gone?

Det var bättre förr – skulle man grovt kunna översätta rubriken med. Personligen tycker jag inte det. Men det finns härliga exempel på att det kanske var enklare förr.

FREDAG 6 mars 2015
Renoveringsinfo.se på gång att lanseras

Nya webbtjänsten Renoveringsinfo.se ska bli ett dynamiskt forum för samlad kunskap kring renovering. Samarbetet mellan Svensk Byggtjänst och Renoveringscentrum lanseras senare i vår, men presenteras redan den 18 mars på Renoveringsdagen i Stockholm.

FREDAG 6 mars 2015
Metod för visualisering av samhällsbyggande

Utifrån avancerad grafisk teknik från medieindustrin och TV-spelvärlden har Tyréns utvecklat TyrEngine, en metod för visualisering av hållbart samhällsbyggande.

FREDAG 6 mars 2015
Hönsskit ska rena avloppsvatten

För rening av hormonstörande medel har biokol av hönsskit visat sig nästan lika effektivt som aktivt kol. Det visar forskning från högskolan i Kristianstad.

MÅNDAG 2 februari 2015
Självborrande skruvplugg

Fix One är en skruvplugg som till skillnad från t ex Mollypluggar inte behöver förborras.

TORSDAG 29 januari 2015
Klickbar gipsvägg

Oneday Wall är ett system som effektiviserar byggandet av mellanväggar i gips. Med en teknik som påminner om klickgolvens, fäster väggskivorna i varandra och ger en slät vägg.

MÅNDAG 26 januari 2015
Byggkatalogen bevakar BAU 2015

Den 19-24 januari pågick BAU 2015, världens ledande mässa för arkitektur, material och system, av stapeln, med omkring 2000 utställare som visar allt inom arkitektur, renovering, installation och ventilation. 235 000 besökare från hela världen förväntas besöka mässan under de sex dagarna.

ÄTA-arbeten

”ÄTA-arbeten och ekonomisk reglering enligt AB 04 och ABT 06” innehåller en närmare beskrivning av regelverket kring Ändrings-, Tilläggs- och Avgående arbeten enligt AB 04 och ABT 06 med koppling till AMA-systemet.

Läs mer

Pris: 445 kr + moms