Nyheter

Svensk Byggtjänsts seminarium i Almedalen

Strategisk planering, lyhörd anpassning och klok digitalisering – det är viktiga ingredienser i framgångrik renovering. Och kanske den tyska modellen med subventioner för hållbar och långsiktig renovering kan vara något för Sverige? 

Nya BBR är här!

BBR 2015 – senaste utgåvan från Boverket.

Regelsamling för byggande, BBR, 2015 innehåller Boverkets byggregler, BFS 2011:6 med ändringar till och med BFS 2015:3.

Läs mer

Pris: 500 kr + moms

Svårlyssnat i hängmattan

Du är ledig, ligger i hängmattan, humlorna surrar och solen värmer. Då passar det att sommarlyssna på Snåret – en podcast om den snåriga byggprocessen.

AMA Hus 14 – både bok och online

Nu är nya AMA Hus 14 klar. Krav på CE-märkning är en nyhet sedan förra utgåvan som påverkar koder och kapitel genomgående. I AMA Hus 14 beskrivs ingående vad du måste vara observant på som beställare när det gäller miljöcertifieringar.

Renoveringsinfo – Allt du behöver veta om renovering

Hälften av Sveriges lägenheter är i behov av renovering. Därför erbjuder vi dig som professionell bygg- och fastighetsaktör en helt ny tjänst med samlad kunskap kring renovering.

Ska du undervisa andra i AMA Anläggning 13 och MER Anläggning 13?

Under två dagar i september och två dagar i november kör vi vår lärarutbildning i Stockholm då du får lära dig AMA Anläggning 13 och MER Anläggning 13. Du får dessutom en genomgång av vårt undervisningsmaterial och lite tips och råd om hur du kan använda det när du själv utbildar. 

TORSDAG 2 juli 2015
Byggkatalogen i Almedalen

I Almedalen var det i år c:a 3500 arrangemang och 350 av dem handlade om byggande och infrastruktur. Det gör vår bransch till en av de största aktörerna där, By...

TORSDAG 2 juli 2015
Renoveringsfokus i Almedalen

Börja i tid, för en dialog med hyresgäster och tänk efter redan från början när det gäller anpassning och teknisk installation. Det var några av budskapen på Sv...

TORSDAG 2 juli 2015
Regeringens remiss om nära noll

Boverket har överlämnat ett förslag till Miljö- och energidepartementet på vad EUs krav på nära-nollenergibyggnader ska innebära i Sverige. Nu har departementet...

FREDAG 5 juni 2015
BBR Kurs i Karlstad nbjudan till kurs i Boverkets Byggregler, BBR 21 – Karlstad 5 juni
Sedan 1994 har Boverkets Byggregler, BBR, ändrats 21 gånger. De senaste tre åren har vi b...
TORSDAG 4 juni 2015
Swedish Energy Days 2015.

Konferensinnehåll:- Energikommissionen – vad kommer den att innebära?- Förlängning av det svenska elcertifikatsystemet till år 2030? - Kärnkraftens inverka...

FREDAG 29 maj 2015
BBR kurs i Göteborg Inbjudan till kurs i Boverkets Byggregler, BBR 21 – Göteborg 29 maj
Sedan 1994 har Boverkets Byggregler, BBR, ändrats 21 gånger. De senaste tre åren har vi ...

Dokumentbanken

Dokumentbanken innehåller digitala, ifyllbara och utskrivbara checklistor och protokoll. Dokumenten relaterar till AMA, Drift och underhåll, Entreprenadbesiktningar enligt AB 04 och ABT 06 samt dokument vid egenkontroll. Tjänsten Dokumentbanken och dess innehåll är kostnadsfri och du behöver inte logga in för att hämta de dokument du behöver.