Litteraturtips från Svensk Byggtjänst

MÅNDAG 20 oktober 2014
Sola i Karlstad – ger tiofaldigad energi

Namnet Sola i Karlstad kommer egentligen från en kvinna som ägde en krog på 1700-talet. Hon hette Eva Lisa Holtz och hon var känd för sitt ”soliga” humör. Därav namnet.

MÅNDAG 13 oktober 2014
Flytta städer – Kiruna kanske bara är början

I Kiruna är det strikt ekonomiska överväganden som ligger bakom beslutet att flytta staden. Och förhandlingar. Om staden inte flyttas kommer en mängd arbetstillfällen försvinna - på sikt.

FREDAG 31 oktober 2014
Ny teknik förebygger elavbrott

Med hjälp av ny svensk teknik kan större elavbrott upptäckas innan de sker. Det är EON och Kraftringen som nu ska pröva innovationen som också är grunden för ett smartare elnät.

FREDAG 31 oktober 2014
Proposition om personalliggare överlämnad

Finansdepartementet har överlämnat ett förslag till riksdagen om att personalliggare även ska krävas i byggbranschen. Syftet är att försvåra för svartarbete och att bidra till en sundare konkurrens.

FREDAG 31 oktober 2014
Årets köpcentrum ligger i Täby

Det är Nordic Council of Shopping Centres, NCSC, som utsett Täby centrum, utanför Stockholm, till Sveriges bästa köpcentrum.

MÅNDAG 15 september 2014
Konjunkturbarometern juli

Efter att ha ökat med 1,8 enheter i juni, sjönk Konjunkturinstitutets barometerindikator med 0,9 enheter i juli.

Ny utgåva av Byggekologi

”Byggekologi” handlar om hur vi bör bygga våra hus och städer om vi vill vara med och skapa ett hållbart samhälle. Ny resurssnål, kretsloppsanpassad, energieffektiv, miljövänlig teknik och förnybara energikällor är några av lösningarna. Denna tredje utgåva har uppdaterats och utvecklats med nya rön och erfarenheter.

Läs mer

Pris: 1 100 kr + moms

Webb TV – på 15 minuter får du full koll

Erfarenheter driver utveckling. Ta del av projekt, lösningar och händelser från byggbranschen i vår webb-TV satsning. En gång i månaden sänder vi programmen Aktuellt om EL, Aktuellt om Förvaltning och Aktuellt om Hus. I studion diskuterar vi ny teknik, förändringar i lagar och regelverk och intervjuar sakkunniga med erfarenhet av intressanta projekt och lösningar. 

Ny utgåva av Bygghandlingar 90 Del 5

Den 5:e delen i serien Bygghandlingar 90, "Redovisning av installationer", har nu kommit i en andra utgåva. Den behandlar redovisning av vvs- och elinstallationer. Antalet teknikområden har utökats och nu behandlas även tekniska beskrivningar exempel på ritningar efter respektive område.

Läs mer

Pris: 1 295 kr + moms

Lediga tjänster

Vi söker Informatör / TV-Redaktör inom mark och anläggning.