Bokhandel

Sveriges största utbud av facklitteratur för proffs inom bygg och fastighet.

Till kategorin AMA

Till kategorin Projektering, upphandling

Till kategorin Lagar och regler

Till kategorin Konstruktion och stomme

Till kategorin Installationer

Till kategorin Förvaltning

Gå till Fler kategorier

Topplista - mest beställt

Lokalhyresjuridik. Utg 2

Lokalhyresjuridik – En kommentar till hyreslagens bestämmelser om lokaler behandlar i kommentarform samtliga aspekter kring lokalhyra. Boken tar upp kommentarer kring lokalhyreskontraktet och legala aspekter kring lokalhyra i centrumanläggn...

Pris: 550 kr + moms

Ventilation. BVL 7. Utg 5

Denna femte reviderade och omarbetade utgåva av Byggvägledning 7 Ventilation kommenterar byggreglerna till och med BBR 22 (BFS 2015:3) som gäller från 1 mars 2015...

Pris: 495 kr + moms

Fukt. BVL 9. Utg 3

Denna tredje utgåva av Byggvägledning 9 Fukt är uppdaterad med hänsyn till ändringarna i avsnitt 6 Hygien, hälsa och miljö i BBR 21 (BFS 2014:3) som gäller från den 1 juli 2014 och som efter en övergångsperiod ska tillämpas fullt ut fr...

Pris: 495 kr + moms

AMA Hus 14

AMA Hus är ett referensverk som används vid upprättande av beskrivningar och utförande av husbyggnadsarbeten. AMA Hus ges ut i nya versioner vart tredje år. AMA Hus 14 är en revidering av AMA Hus 11...

Pris: 2 990 kr + moms

RA Hus 14

RA Hus innehåller Råd och Anvisningar som hjälp till dig som upprättar beskrivningar för husbyggnadsarbeten. RA Hus utges i nya versioner vart tredje år. RA Hus 14 är en revidering av RA Hus 11...

Pris: 2 990 kr + moms

Allmänna bestämmelser och andra standardkontrakt. Utg 2

Sverige har en lång tradition i fråga om standardavtal inom byggsektorn. Standardavtalen utgör gemensamt framförhandlade arbetsvillkor i form av allmänna bestämmelser med därtill hörande kontraktsformulär etc...

Pris: 370 kr + moms

AB 04

AB 04 omfattar Allmänna Bestämmelser för upphandling och avtal avseende entreprenader. AB 04 är utarbetade av Föreningen Byggandets Kontraktskommitté - BKK. Ersätter AB 92. OBS! E-bok AB 04 kan INTE skrivas ut.

Pris: 165 kr + moms

Bygganalys lilla prisbok 2015

Ekonomiska kalkyler för bygginvesteringar är en kvalificerad verksamhet där förutsättningarna varierar starkt från fall till fall. Priserna i "Bygganalys lilla prisbok" är avsedda som vägledning i tidiga skeden, till exempel vid jämförelser mellan ol...

Pris: 450 kr + moms

Dagbok. 60-dagars. Blanketter. A4

Noteringar i dagboken är ett viktigt medel för dokumentation av omständigheter som påverkat utförandet av en entreprenad. Enligt AB 04 anges att entreprenören ska för dagbok över omständigheter för betydelse av entreprenaden...

Pris: 275 kr + moms

SEK Handbok 436 Elbasen. Utg 3

"Elbasen" är en mycket uppskattad bok som innehåller det mesta om regler för enklare elinstallationer samtidigt som den är lätt att bära med sig i benfickan...

Pris: 299 kr + moms

Måleri

Litteraturtips från våra experter

Få tips på litteratur om hus, anläggning, vvs och el av våra informatörer.

Sveriges största bokhandel för bygglitteratur.

Det finns böcker man läser mest för nöjes skull. Och så finns det böcker som man verkligen har nytta av. Vi erbjuder Sveriges största utbud av litteratur för proffs inom bygg- och fastighetssverige, allt från planering och upphandling till förvaltning. Det gemensamma i Svensk Byggtjänsts bokhandel är att varje bok är aktuell och skriven av specialister som verkligen kan sin sak. Många titlar finns också som e-böcker. Vi är idag det enda förlaget som ger ut kvalifi­cerade fackböcker för hela byggsektorn.

BBR 2015 - Regelsamling för byggande

Senaste utgåvan av Boverkets byggregler

Läs mer

Pris: 500 kr + moms

Nyheter