Bokhandel

Till kategorin AMA

Till kategorin Arkitektur

Till kategorin Byggnader

Till kategorin Förvaltning

Till kategorin Installationer

Till kategorin Konstruktion och stomme

Till kategorin Lagar och regler

Till kategorin Miljö, energi och tillgänglighet

Till kategorin Projektering, upphandling

Till kategorin Samhällsplanering

Till kategorin Tekniska anläggningar

Till kategorin Övrigt

Nyheter

Praktiska och inspirerande trädgårdsböcker

Sveriges största bokhandel för bygglitteratur.

Det finns böcker man läser mest för nöjes skull. Och så finns det böcker som man verkligen har nytta av. Vi erbjuder Sveriges största utbud av litteratur för proffs inom bygg- och fastighetssverige, allt från planering och upphandling till förvaltning.

Det gemensamma i Svensk Byggtjänsts bokhandel är att varje bok är aktuell och skriven av specialister som verkligen kan sin sak. Många titlar finns också som e-böcker. Vi är idag det enda förlaget som ger ut kvalifi­cerade fackböcker för hela byggsektorn.

 

Handla böcker

Det är enkelt att handla både pappersböcker och e-böcker hos Svensk Byggtjänst. Du kan handla direkt på webben, maila eller ringa vår kundservice. Eller så kan du låta oss bevaka all utgivning och abonnera på nya böcker inom ditt intresseområde.

 

Vi bevakar dina intressen

Om det är något eller några ämnesområden som du är speciellt intresserad av kan vi hjälpa dig att hålla koll på utgivningen av nya böcker genom vår litteraturbevakningstjänst.

 

När du beställer en litteraturbevakningstjänst bevakar vi när ny litteratur utkommer inom valt ämnesområde och skickar dig den direkt vid utgivningstillfället. Tjänsten ger dig 5–10% rabatt på ordinarie pris för den litteratur som ingår.

Topplista - mest beställt

Allmänna bestämmelser och andra standardkontrakt. Utg 2

Sverige har en lång tradition i fråga om standardavtal inom byggsektorn. Standardavtalen utgör gemensamt framförhandlade arbetsvillkor i form av allmänna bestämmelser med därtill hörande kontraktsformulär etc...

Pris: 370 kr + moms

AB 04

AB 04 omfattar Allmänna Bestämmelser för upphandling och avtal avseende entreprenader. AB 04 är utarbetade av Föreningen Byggandets Kontraktskommitté - BKK. Ersätter AB 92. OBS! E-bok AB 04 kan INTE skrivas ut.

Pris: 165 kr + moms

Brandskyddshandboken 2014

”Brandskyddshandboken” behandlar problem som en projektör kan stöta på när han utformar brandskyddet i en byggnad. Avsikten med boken är att ge den hjälp som behövs för att brandskyddet ska bli så optimalt som möjligt...

Pris: 950 kr + moms

Arbetarskyddsregler för byggsektorn 2015

”Arbetarskyddsregler för byggsektorn” är en årlig bok som presenterar föreskrifter från Arbetsmiljöverket och lagar om arbetsmiljön som måste finnas tillgängliga på byggarbetsplatsen...

Pris: 1 090 kr + moms

ABT 06

ABT 06 Allmänna bestämmelser för totalentreprenader avseende byggnads-, anläggnings- och installationsarbeten är avsedd att användas vid upphandling och avtal avseende entreprenader som ska utföras som totalentreprenad...

Pris: 165 kr + moms

ABK 09

ABK 09 omfattar allmänna bestämmelser för konsultuppdrag inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet. ABK 09 kan användas inom alla teknikområden, från inledande skeden på idéstadiet till avslutande detaljprojektering under utförandeskedet...

Pris: 120 kr + moms

Markexploatering, utg 5

”Markexploatering” tar upp just markexploatering – hur man uppför byggnader och anläggningar för att på bästa sätt förbättra och förnya användningen av markområden...

Pris: 294 kr + moms

Teknikhandboken 2015

”VVS Företagens Teknikhandbok 2015” innehåller praktisk vvs-teknik, mått, tumregler, branschregler, AMA-krav, byggnormer, lagar samt en kalender. Denna handbok behandlar främst värme- och VA-installationer samt de köldbärarinstallationer som ofta ...

Pris: 515 kr + moms

Motiv MER

Motiv MER är riktad till alla som arbetar med MER Mät- och ersättningsregler som verktyg. Reglerna i MER är relativt kortfattande och inte så "berättande" men här får du mera kött på benen...

Pris: 2 290 kr + moms

Allmänna fastighetsrätten. En introduktion

I ”Allmänna fastighetsrätten” ges en introducerande framställning av den allmänna fastighetsrätten och den spänner över ett brett spektrum av frågor. Här behandlas regler om vad som utgör fast egendom, regler om köp, gåva och byte av fast egendom, re...

Pris: 224 kr + moms