Bokhandel

Sveriges största utbud av facklitteratur för proffs inom bygg och fastighet.

Till kategorin AMA

Till kategorin Projektering, upphandling

Till kategorin Lagar och regler

Till kategorin Konstruktion och stomme

Till kategorin Installationer

Till kategorin Förvaltning

Gå till Fler kategorier

Nyheter

Entreprenadjuridik

Topplista - mest beställt

allmanna_bestammelser_och_andra_standardkontrakt_650_6205388

Allmänna bestämmelser och andra standardkontrakt. Utg 2

Sverige har en lång tradition i fråga om standardavtal inom byggsektorn. Standardavtalen utgör gemensamt framförhandlade arbetsvillkor i form av allmänna bestämmelser med därtill hörande kontraktsformulär etc...

Pris: 377 kr + moms

Att driva mindre byggprojekt i fastighetssktorn.

Att driva mindre byggprojekt

Inom fastighetssektorn är det vanligt med små byggprojekt med en budget som underskrider en halv miljon kronor. Att driva ett sådant blir ofta en uppgift för en person eller en arbetsgrupp utan specialkunskaper inom området "Att driva mindre byggproj...

Pris: 350 kr + moms

teknikhandboken-2016-ny

Teknikhandboken 2016

”VVS Företagens Teknikhandbok 2016” innehåller praktisk vvs-teknik, mått, tumregler, branschregler, AMA-krav, byggnormer, lagar samt en kalender. Denna handbok behandlar främst värme- och VA-installationer samt de köldbärarinstallationer som ofta ing...

Pris: 515 kr + moms

Miljöregler för byggsektorn 2016

Miljöregler för byggsektorn 2016

Miljöregler för byggsektorn är en årlig sammanställning av författningar. Urvalet av lagar, förordningar och myndigheters föreskrifter och allmänna råd följer de nationella miljömålen: God bebyggd miljö och de miljömål kring energieffektivisering, hu...

Pris: 995 kr + moms

ab04_6205315

AB 04

AB 04 omfattar Allmänna Bestämmelser för upphandling och avtal avseende entreprenader. AB 04 är utarbetade av Föreningen Byggandets Kontraktskommitté - BKK. Ersätter AB 92. OBS! E-bok AB 04 kan INTE skrivas ut.

Pris: 168 kr + moms

abt_06_650_6205337

ABT 06

ABT 06 Allmänna bestämmelser för totalentreprenader avseende byggnads-, anläggnings- och installationsarbeten är avsedd att användas vid upphandling och avtal avseende entreprenader som ska utföras som totalentreprenad...

Pris: 168 kr + moms

bbr_2015_650_6123024

BBR 2015

Regelsamling för byggande, BBR, 2015 innehåller Boverkets byggregler, BFS 2011:6 med ändringar till och med BFS 2015:3, två allmänna råd om analytisk dimensionering av brandskydd respektive brandbelastning samt utdrag ur plan- och bygglagen och plan-...

Pris: 500 kr + moms

arkitektens-handbok2

Arkitektens handbok 2016

Handboken är ett praktiskt hjälpmedel för den som ritar och planerar, bygger och förvaltar eller använder byggnader och landskap. Innehållet i 2016 års upplaga av ”Arkitektens handbok” är uppdaterat, justerat och bearbetat...

Pris: 475 kr + moms

utemiljo_utg3_650_6237003

Utemiljö. Utg 3

"Utemiljö" är en praktisk handbok för dig som jobbar med park- och utemiljöarbete. Boken ger grundläggande kunskap inom området med arbetsmetoder och rutiner och används för utbildning inom Skötsel och förvaltning av utemiljö (Certifikat SFU)...

Pris: 800 kr + moms

bygg-ikapp-7470008

Bygg ikapp. Utg 6

”Bygg ikapp” är en handbok och en uppslagsbok som innehåller information om gällande regler och fördjupad kunskap om vad som behövs för att göra miljön tillgänglig och användbar...

Pris: 670 kr + moms

mats_ostlund-1260-800

Litteraturtips från våra experter

Få tips på litteratur om hus, anläggning, vvs och el av våra informatörer.

Sveriges största bokhandel för bygglitteratur.

Det finns böcker man läser mest för nöjes skull. Och så finns det böcker som man verkligen har nytta av. Vi erbjuder Sveriges största utbud av litteratur för proffs inom bygg- och fastighetssverige, allt från planering och upphandling till förvaltning. Det gemensamma i Svensk Byggtjänsts bokhandel är att varje bok är aktuell och skriven av specialister som verkligen kan sin sak. Många titlar finns också som e-böcker. Vi är idag det enda förlaget som ger ut kvalifi­cerade fackböcker för hela byggsektorn.

bbr_2015_ny_1260x800

BBR 2015 - Regelsamling för byggande

Senaste utgåvan av Boverkets byggregler

Läs mer

Pris: 500 kr + moms