Bokhandel

Sveriges största utbud av facklitteratur för proffs inom bygg och fastighet.

Till kategorin AMA

Till kategorin Projektering, upphandling

Till kategorin Lagar och regler

Till kategorin Konstruktion och stomme

Till kategorin Installationer

Till kategorin Förvaltning

Gå till Fler kategorier

Nyheter

Så byggdes det moderna Sverige

Topplista - mest beställt

bbr_2015_650_6123024

BBR 2015

Regelsamling för byggande, BBR, 2015 innehåller Boverkets byggregler, BFS 2011:6 med ändringar till och med BFS 2015:3, två allmänna råd om analytisk dimensionering av brandskydd respektive brandbelastning samt utdrag ur plan- och bygglagen och plan-...

Pris: 500 kr + moms

allmanna_bestammelser_och_andra_standardkontrakt_650_6205388

Allmänna bestämmelser och andra standardkontrakt. Utg 2

Sverige har en lång tradition i fråga om standardavtal inom byggsektorn. Standardavtalen utgör gemensamt framförhandlade arbetsvillkor i form av allmänna bestämmelser med därtill hörande kontraktsformulär etc...

Pris: 370 kr + moms

bvlbrand_utg_6

Brandskydd. BVL 6. Utg 6

Denna sjätte utgåva av Byggvägledning 6 Brandskydd tar hänsyn till ändringarna i avsnitt 5 Brandskydd i BBR 21 (BFS 2014:3) som trädde i kraft 1 juli 2014...

Pris: 495 kr + moms

regelsamling_for_hushallning_2015_650_6123025

Regelsamling för hushållning 2015

I Regelsamling för hushållning, planering och byggande 2015 samlar Boverket de bestämmelser – från lag till allmänt råd - som är centrala för tillämpningen av plan- och bygglagstiftningen...

Pris: 400 kr + moms

bvl8-energihushallning-och-varmeisolering-utg4-650-6212208

Energihushållning & värmeisolering. BVL 8. Utg 4

Denna fjärde utgåva av Energihushållning och värmeisolering tar hänsyn till ändringarna i avsnitt 9 Energihushållning i BBR 21 (BFS 2014:3) som gäller från den 1 juli 2014 och som efter en övergångsperiod ska tillämpas fullt ut från den 1 juli 2015 o...

Pris: 495 kr + moms

schakta_sakert-650-6266010

Schakta säkert

Det krävs kunskap, erfarenhet och uppmärksamhet för att schakta i jord. Vi vill med denna skrift förmedla kunskap om hur man utformar och utför schaktningsarbete på ett säkert sätt...

Pris: 350 kr + moms

ab04_6205315

AB 04

AB 04 omfattar Allmänna Bestämmelser för upphandling och avtal avseende entreprenader. AB 04 är utarbetade av Föreningen Byggandets Kontraktskommitté - BKK. Ersätter AB 92. OBS! E-bok AB 04 kan INTE skrivas ut.

Pris: 165 kr + moms

detaljplanehandboken-6068148

Detaljplanehandboken. Utg 2

I ”Detaljplanehandboken” beskriver författarna detaljplaneringen i dess helhet. Processen, förfarandet, handlingarna, bestämmelserna, rättsverkningar samt genomförande beskrivs ingående...

Pris: 657 kr + moms

sa_byggdes_staden_utg3_650_6493026

Så byggdes staden. Utg 3

”Så byggdes staden” handlar om det vi alla har omkring oss – den byggda miljön. Att förstå sin omgivning är lustfyllt och viktigt: När byggdes huset jag bor i och hur levde människorna då? Här får vi en illustrerad introduktion till stadsbyggnad, ark...

Pris: 485 kr + moms

Energihandboken. Energismarta och konkreta råd om energibesparande åtgärder i byggnaders installationer.

Energihandboken. Utg 2

Energianvändningen i byggnader utgör en väsentlig del av vårt energibehov.Hela 40 procent av den totala energianvändningen använder vi i lokaler ochbostäder...

Pris: 295 kr + moms

mats_ostlund-1260-800

Litteraturtips från våra experter

Få tips på litteratur om hus, anläggning, vvs och el av våra informatörer.

Sveriges största bokhandel för bygglitteratur.

Det finns böcker man läser mest för nöjes skull. Och så finns det böcker som man verkligen har nytta av. Vi erbjuder Sveriges största utbud av litteratur för proffs inom bygg- och fastighetssverige, allt från planering och upphandling till förvaltning. Det gemensamma i Svensk Byggtjänsts bokhandel är att varje bok är aktuell och skriven av specialister som verkligen kan sin sak. Många titlar finns också som e-böcker. Vi är idag det enda förlaget som ger ut kvalifi­cerade fackböcker för hela byggsektorn.

bbr_2015_ny_1260x800

BBR 2015 - Regelsamling för byggande

Senaste utgåvan av Boverkets byggregler

Läs mer

Pris: 500 kr + moms