Bokhandel

Sveriges största utbud av facklitteratur för proffs inom bygg och fastighet.

Till kategorin AMA

Till kategorin Projektering, upphandling

Till kategorin Lagar och regler

Till kategorin Konstruktion och stomme

Till kategorin Installationer

Till kategorin Förvaltning

Gå till Fler kategorier

Topplista - mest beställt

pbl_2010_en_handbok_om_6215011

PBL 2010 Utg 2. En handbok om PBL o samhällsbyggande

Nya lagar och regler för byggandet påverkar PBLUtgångspunkten för handboken är PBL, Plan- och bygglagen, men eftersom det finns en mängd andra lagar och regler som styr planeringen och byggandet redovisas i vilket sammanhang PBL verkar...

Pris: 572 kr + moms

allmanna_bestammelser_och_andra_standardkontrakt_650_6205388

Allmänna bestämmelser och andra standardkontrakt. Utg 2

Sverige har en lång tradition i fråga om standardavtal inom byggsektorn. Standardavtalen utgör gemensamt framförhandlade arbetsvillkor i form av allmänna bestämmelser med därtill hörande kontraktsformulär etc...

Pris: 377 kr + moms

bbr_2015_650_6123024

BBR 2015

Regelsamling för byggande, BBR, 2015 innehåller Boverkets byggregler, BFS 2011:6 med ändringar till och med BFS 2015:3, två allmänna råd om analytisk dimensionering av brandskydd respektive brandbelastning samt utdrag ur plan- och bygglagen och plan-...

Pris: 500 kr + moms

bygg-ikapp-7470008

Bygg ikapp. Utg 6

”Bygg ikapp” är en handbok och en uppslagsbok som innehåller information om gällande regler och fördjupad kunskap om vad som behövs för att göra miljön tillgänglig och användbar...

Pris: 670 kr + moms

byggsektorns_egenkontroll_650_6255004

Byggsektorns egenkontroll. Handbok

Med egenkontroll menas i allmänhet dokumenterad egenkontroll. ”Byggsektorns egenkontroll” förklarar betydelsen av egenkontroll med tydlig koppling till aktuella krav i lagar, regler och branschdokument...

Pris: 704 kr + moms

ama_af_12_650_6361104

AMA AF 12

AMA AF är Administrativa föreskrifter med råd och anvisningar för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader. AMA AF 12 är en genomgående revidering av AMA AF 07 Några viktiga nyheter i AMA AF 12: - nya koder, rubriker och texter ...

Pris: 3 080 kr + moms

motiv_ama_af_12_650_6361105

Motiv AMA AF 12

Motiv till AMA AF 12 är till hjälp för dig som ska upprätta Administrativa föreskrifter och för dig som ska tolka innehållet i en AF-del som ansluter till AMA AF 12...

Pris: 2 360 kr + moms

construction_management_6499101

Construction Management

Extern konsult genomför CM, Construction ManagementIdén att med hjälp av en extern konsult dela upp ett större projekt i mindre delentreprenader, Construction Management, är inte ett nytt koncept...

Pris: 645 kr + moms

detaljplanehandboken-6068148

Detaljplanehandboken. Utg 2

I ”Detaljplanehandboken” beskriver författarna detaljplaneringen i dess helhet. Processen, förfarandet, handlingarna, bestämmelserna, rättsverkningar samt genomförande beskrivs ingående...

Pris: 657 kr + moms

Konsultansvar

Konsultansvar

I boken ”Konsultansvar” görs, med hjälp av ett hundratal rättsfall, en metodisk genom gång av: - rättsliga förutsättningar för konsultansvar, - vem som ansvarar för uppdragets innehåll, - oskäliga avtal, - god yrkessed, - konsultens ansvar mot...

Pris: 561 kr + moms

Entreprenadjuridik

Nyheter

Bygglitteratur VVS

Litteraturtips från våra experter

Få tips på litteratur om hus, anläggning, vvs och el av våra informatörer.

Sveriges största bokhandel för bygglitteratur.

Det finns böcker man läser mest för nöjes skull. Och så finns det böcker som man verkligen har nytta av. Vi erbjuder Sveriges största utbud av litteratur för proffs inom bygg- och fastighetssverige, allt från planering och upphandling till förvaltning. Det gemensamma i Svensk Byggtjänsts bokhandel är att varje bok är aktuell och skriven av specialister som verkligen kan sin sak. Många titlar finns också som e-böcker. Vi är idag det enda förlaget som ger ut kvalifi­cerade fackböcker för hela byggsektorn.

bbr_2015_ny_1260x800

BBR 2015 - Regelsamling för byggande

Senaste utgåvan av Boverkets byggregler

Läs mer

Pris: 500 kr + moms