Bokhandel

Sveriges största utbud av facklitteratur för proffs inom bygg och fastighet.

Till kategorin AMA

Till kategorin Projektering, upphandling

Till kategorin Lagar och regler

Till kategorin Konstruktion och stomme

Till kategorin Installationer

Till kategorin Förvaltning

Gå till Fler kategorier

Nyheter

Så byggdes det moderna Sverige

Topplista - mest beställt

bbr_2015_650_6123024

BBR 2015

Regelsamling för byggande, BBR, 2015 innehåller Boverkets byggregler, BFS 2011:6 med ändringar till och med BFS 2015:3, två allmänna råd om analytisk dimensionering av brandskydd respektive brandbelastning samt utdrag ur plan- och bygglagen och plan-...

Pris: 500 kr + moms

regelsamling_for_hushallning_2015_650_6123025

Regelsamling för hushållning 2015

I Regelsamling för hushållning, planering och byggande 2015 samlar Boverket de bestämmelser – från lag till allmänt råd - som är centrala för tillämpningen av plan- och bygglagstiftningen...

Pris: 400 kr + moms

allmanna_bestammelser_och_andra_standardkontrakt_650_6205388

Allmänna bestämmelser och andra standardkontrakt. Utg 2

Sverige har en lång tradition i fråga om standardavtal inom byggsektorn. Standardavtalen utgör gemensamt framförhandlade arbetsvillkor i form av allmänna bestämmelser med därtill hörande kontraktsformulär etc...

Pris: 377 kr + moms

ab04_6205315

AB 04

AB 04 omfattar Allmänna Bestämmelser för upphandling och avtal avseende entreprenader. AB 04 är utarbetade av Föreningen Byggandets Kontraktskommitté - BKK. Ersätter AB 92. OBS! E-bok AB 04 kan INTE skrivas ut.

Pris: 168 kr + moms

bvlbrand_utg_6

Brandskydd. BVL 6. Utg 6

Denna sjätte utgåva av Byggvägledning 6 Brandskydd tar hänsyn till ändringarna i avsnitt 5 Brandskydd i BBR 21 (BFS 2014:3) som trädde i kraft 1 juli 2014...

Pris: 495 kr + moms

bvl-ventilation-utg5-650-6212007

Ventilation. BVL 7. Utg 5

Denna femte reviderade och omarbetade utgåva av Byggvägledning 7 Ventilation kommenterar byggreglerna till och med BBR 22 (BFS 2015:3) som gäller från 1 mars 2015...

Pris: 495 kr + moms

bygg-ikapp-7470008

Bygg ikapp. Utg 6

”Bygg ikapp” är en handbok och en uppslagsbok som innehåller information om gällande regler och fördjupad kunskap om vad som behövs för att göra miljön tillgänglig och användbar...

Pris: 670 kr + moms

schakta_sakert-650-6266010

Schakta säkert

Det krävs kunskap, erfarenhet och uppmärksamhet för att schakta i jord. Vi vill med denna skrift förmedla kunskap om hur man utformar och utför schaktningsarbete på ett säkert sätt...

Pris: 350 kr + moms

Bostadsbestämmelser 2015

Bostadsbestämmelser 2015

Föregångaren till den här publikationen med samma namn gavs ut av Statens planverk på 1970- och 80-talen i ett par hundratusen exemplar. De stora förändringar av byggbestämmelserna som sedan kontinuerligt skett från mitten av 1990-talet med till en b...

Pris: 495 kr + moms

Byggjuridik i praktiken

Byggjuridik i praktiken

”Byggjuridik i praktiken” är skriven utifrån ett kronologiskt perspektiv, ”från grus till hus”, och de bestämmelser som reglerar byggprocessen finns tydligt presenterade i sina sammanhang...

Pris: 385 kr + moms

mats_ostlund-1260-800

Litteraturtips från våra experter

Få tips på litteratur om hus, anläggning, vvs och el av våra informatörer.

Sveriges största bokhandel för bygglitteratur.

Det finns böcker man läser mest för nöjes skull. Och så finns det böcker som man verkligen har nytta av. Vi erbjuder Sveriges största utbud av litteratur för proffs inom bygg- och fastighetssverige, allt från planering och upphandling till förvaltning. Det gemensamma i Svensk Byggtjänsts bokhandel är att varje bok är aktuell och skriven av specialister som verkligen kan sin sak. Många titlar finns också som e-böcker. Vi är idag det enda förlaget som ger ut kvalifi­cerade fackböcker för hela byggsektorn.

bbr_2015_ny_1260x800

BBR 2015 - Regelsamling för byggande

Senaste utgåvan av Boverkets byggregler

Läs mer

Pris: 500 kr + moms