Projektledaren har ordet

Möt Martin Jonsson, projektledare AMA Anläggning 23

Det omfattande referensverket för Anläggningsarbeten har genomgått en uppdatering som inkluderar nya texter, koder och rubriker. Vi fick en minut med Martin Jonsson, en av projektledarna bakom arbetet.

Martin, hur känns det?

- Det känns riktigt bra. Och lite pirrigt för den delen, nu när resultatet går att hålla i handen. Vi är många i den direkta arbetsgruppen som har kämpat för att få till så bra utgåvor av AMA, RA och MER Anläggning som möjligt. Därtill har branschen i stort varit väldigt engagerad, vilket så klart är roligt att se.

Cirka 50 specialiserade utredare har deltagit i framtagandet av den färdiga remissen, som även har fått input från en referensgrupp med representanter från hela branschen. Dessa insatser har möjliggjort en omfattande och kvalitativt hög remiss.

Hur många remisser har ni fått in?

- Vi har mottagit ett imponerande antal på omkring 1500 synpunkter på vår remiss, de flesta av vilka har varit relevanta och har resulterat i förbättringar av det slutgiltiga materialet. Att erbjuda en remiss är en värdefull metod för att skaffa branschens stöd och förankring, vilket är av stor betydelse.

Hur har arbetet skilt sig från tidigare utgåva?

- En skillnad är att vi inför arbetet med denna utgåva genomförde några förarbeten inom områden som krävde särskilt omfattande utredningsarbete. En annan är att vi har varit fler projektledare från Svensk Byggtjänst, vilket har underlättat för såväl det redaktionella arbetet som projektadministrationen i sig.

Vad har de största utmaningarna varit?

- Som inför varje AMA så är de stora utmaningarna att säkerställa att den är uppdaterad med de senaste riktlinjerna och kraven från hela branschen. Så det är att samla in feedback från olika intressenter, och att göra ändringarna enhetliga, såväl som begripliga. AMA, RA och MER påverkar många människor i olika delar av branschen och vi har gjort vårt bästa för att hålla publikationerna lika relevanta för alla.

Läs även Byggkolls intervju med Martin Jonsson

nullSvensk Byggtjänst5 Apr 2023