Tillbaka

Välkommen att svara på remissen för AMA Hus 24

null

Remissdokument

Nedan finner du remissdokumenten. Observera att AMA- och RA-texter är samlade i samma dokument under respektive kapitel.
RA – råd och anvisningar – visas med grå bakgrund.

Ett urval av förändringar och mer information om remissen hittar du här.

Ladda ner i pdf-format

AMA och RA Hus 24

MER Hus 24

Så här svarar du

En mall för remissvaren hämtar du här. Spara dina synpunkter och skicka filen via e-post till: remissAMAhus@byggtjanst.se

Till den adressen kan du även mejla frågor och funderingar.

Vi är tacksamma för dina synpunkter, senast den 4 september 2023. 

Ditt svar behandlas anonymt och kommer endast att delges utredare och referensgrupp. Dela gärna remissen om du känner någon som har intresse i teknikfrågor som rör AMA Hus innehåll.

Niklas Olars, Frida Klang och Sara Hjerpe Sällquist
Projektledare AMA Hus