AMA Funktion – nu kan du upphandla med funktionskrav!

Vi presenterar stolt en helt ny medlem i AMA-familjen – AMA Funktion. Ett länge efterfrågat hjälpmedel för upprättande av funktionskrav för totalentreprenader.

Köp och prova på

Litteratur och utbildning

Fördjupning