FAQ – AMA Funktion

Har du funderingar och frågor kring AMA Funktion? Här nedan har vi försökt svara på de vanligaste ovissheterna.

Vad är AMA Funktion?
AMA Funktion är ett branschgemensamt hjälpmedel för att upprätta funktionsbeskrivningar. Funktionsbeskrivningar ingår som en av flera kontraktshandlingar vid upphandling av totalentreprenader.
AMA Funktion är en beskrivningsteknik för att göra beskrivningar som baseras på klassifikationssystemet CoClass.
IT-verktyget fungerar som en kravdatabas där användaren får tillgång till kravmallar och baserat på dem så upprättas funktionsbeskrivningen. Det går att publicera funktionsbeskrivningen i PDF-format, men det går även att läsa beskrivningen direkt i verktyget.

Vad är syftet med AMA Funktion?
Syftet med AMA Funktion är att den ska vara stöd för branschen vid upphandling av totalentreprenader med tyngdpunkt på funktionskrav.
Med AMA Funktion ska beställaren kunna skapa tydliga och kalkylerbara förfrågningsunderlag som baseras på standardavtalet ABT 06.
AMA Funktion syftar till att på ett enkelt sätt beskriva informationsöverföringen av krav från förstudier och planering till produktion via upphandling.

Till vem vänder sig AMA Funktion?
AMA funktion vänder sig i första hand till beställare, beställarens konsulter och arkitekter, det vill säga de som medverkar i att upprätta förfrågningsunderlag för upphandling av byggentreprenader eller de som medverkar i projektering. Även entreprenörer berörs, men då främst för att läsa beskrivningarnas innehåll.

Hur ska jag använda mig av AMA Funktion i mitt arbete?
AMA Funktion används som stöd för att upprätta en funktionsbeskrivning vid upphandling av totalentreprenader, med tyngdpunkt på funktionskrav.
En funktionsbeskrivning upprättas för ett projekt och beskriver ett eller flera byggnadsverk som ingår i projektet. I varje byggnadsverk beskrivs krav på utrymmen i mätbara termer, som redovisas enligt principer och kravstruktur.

Vad är IT- verktyget AMA Funktion?
Det är en digital molnbaserad tjänst för att upprätta funktionsbeskrivningar. I AMA Funktion kan obegränsat med deltagare, med olika roller, samarbeta i för att ta fram en funktionsbeskrivning.

Vad är en kravmall?
En kravmall från Svensk Byggtjänst innehåller Råd och Anvisningstexter (RA) för kravställning av ett helt byggprojekt. Råd och anvisningar visas som vägledningstext till författaren för varje kravobjekt och kravegenskap. Även förslagstexter och källhänvisningar till standarder ingår i relevanta fall.
Kravmallen är indelad i olika kapitel som överensstämmer med strukturen i en funktionsbeskrivning.
Det finns olika anpassade kravmallar för olika typer av projekt.

Vad innehåller kravmallarna?
Kravmallarna innehåller platshållare för att ange samtliga krav i en funktionsbeskrivning. Kravmallen fungerar som en check-lista där innehållet är anpassat efter den aktuella projekttypen. Användaren väljer de objekt som ska kravställas och ingå i beskrivningen. Användaren kan även lägga till egna kravobjekt direkt ifrån CoClass (*Q3-2021).

Var hittar man beskrivningshandboken?
Beskrivningshandboken AMA Funktion finns att köpa som E-bok. 
Beställ här »

Hur skapar jag en funktionsbeskrivning?
I verktyget AMA Funktion börjar du med att skapa ett projekt där du bjuder in dina projektmedlemmar. Därefter skapar du en funktionsbeskrivning baserat på någon av kravmallarna. Väl inne i funktionsbeskrivningen infogar du de objekt som du vill kravställa i projektet. För varje objekt finns föreslagna kravegenskaper där du fyller på med kravtexter, eller värden för kraven. Det finns vägledningstexter som ger förslag på krav som kan ställas för olika objekt.

Kan flera arbeta samtidigt?
Ja obegränsat antal personer kan arbeta samtidigt i realtid i samma beskrivning. Genom en kommentarsfunktion går det att samarbeta i granskningsprocessen.

Var hittar man boken AMA Funktion 22?
AMA Funktion 22 i finns att köpa i bokhandeln som bok eller E-bok.
Beställ här »

Varför bygger AMA Funktion på CoClass?
Eftersom CoClass har funktion som indelningsgrund och är anpassat för digitalisering så lämpar den sig bra för detta ändamål. AMA Funktion är anpassat för objektsorienterad informationshantering och därmed lämpat för BIM.

Vad är AMA Funktion?

AMA Funktion – för klimatets skull!

Vad är branschnyttan med AMA Funktion?

 

Till startsidan för AMA Funktion