Vi använder cookies för statistik, anpassat innehåll och annonser. Genom att fortsätta använda sidan accepterar du cookies och vår personuppgiftspolicy.

Tillbaka

FAQ – AMA Funktion / AMA Funktion Studio

Frågor och svar kring AMA Funktion och AMA Studio.

Har du funderingar och frågor kring AMA Funktion eller AMA Studio? Här nedan har vi försökt svara på de vanligaste ovissheterna kring AMA Funktion och AMA Studio.

Vad är AMA Funktion?
AMA Funktion är ett branschgemensamt hjälpmedel för att upprätta funktionsbeskrivningar. Funktionsbeskrivningar ingår som en av flera kontraktshandlingar vid upphandling av totalentreprenader.

AMA Funktion är en helt ny digital beskrivningsteknik för att göra beskrivningar som baseras på det nya klassifikationssystemet CoClass.

Hjälpmedlet fungerar som en kravdatabas där användaren får tillgång till kravmallar och baserat på dem så upprättar hen AMA Funktionsbeskrivningar. Det går att publicera funktionsbeskrivningen i PDF-format, men entreprenörer kan även läsa beskrivningen direkt i kravdatabasen. Datat ska så småningom även kunna exporteras/integreras till användarens egna IT-system.

Till vem vänder sig AMA Funktion?
AMA funktion vänder sig i första hand till beställare, beställarens konsulter samt arkitekter inom offentlig och privat sektor dvs. de som medverkar i att upprätta förfrågningsunderlag för upphandling av byggentreprenader eller de som medverkar i projektering. Även entreprenörer berörs, men då främst för att läsa beskrivningarnas innehåll.

Hur ska jag använda mig av AMA Funktion i mitt arbete?
AMA Funktion används som stöd för att upprätta en AMA Funktionsbeskrivning vid upphandling av totalentreprenader i en kravdatabas, med tyngdpunkt på funktionskrav. Funktionsbeskrivningen kan sedan skrivas ut som PDF fil.

En funktionsbeskrivning upprättas för ett projekt, som kan beskriva ett eller flera byggnadsverk som ingår i projektet. I varje byggnadsverk beskrivs krav på ingående utrymmen dvs. rumsfunktioner. Här formuleras krav på byggnadens ”prestanda” i mätbara termer, som redovisas enligt principer och kravstruktur.

Vad är AMA Funktion Studio?
Det är en ny digital tjänst (en molntjänst) för att upprätta funktionsbeskrivningar i en kravdatabas. I AMA Funktion Studio kan obegränsat med deltagare i realtid arbeta i samma beskrivning med olika roller/behörigheter.

Vad är en kravmall?
En kravmall från Svensk Byggtjänst innehåller Råd och Anvisningstexter (RA) för kravställning av ett helt byggprojekt (byggnadsverkskomplex). Råd och anvisningar visas som vägledningstext till författaren för varje kravobjekt/kravegenskap. Även förslagstexter och källhänvisningar till standarder ingår i relevanta fall.

Kravmallen är indelad i olika kapitel som överensstämmer med strukturen i en funktionsbeskrivning (FB).

Det finns olika anpassade kravmallar för olika typer av projekt.

Vad innehåller kravmallarna?
Kravmallarna innehåller platshållare för att ange samtliga krav i en funktionsbeskrivning det vill säga allmänna krav, krav på befintligheter, krav på nya byggresultat, krav på kontroll, dokumentation samt krav på geodetiska målningsarbeten. Kravmallen fungerar som en ”konfigurator” eller ”check-lista”. Innehållet är anpassat efter den aktuella projekttypen och användaren väljer själv de objekt som ska kravställas och ingå i beskrivningen. Användaren kan även lägga till egna kravobjekt som saknas i mallen direkt ifrån CoClass (*Q3-2021)

Krav på nya byggresultat anges i en informationsstruktur baserat på CoClass objekt och egenskaper. Till dessa finns relevanta rådstexter, hänvisningar till standarder och i vissa fall förslagstexter.

Hur kopplas AMA Funktion Studio ihop med andra programvaror via exempelvis API?
I dagsläget finns inget API. Ambitionen är att ha det framme till den kommersiella lanseringen i december 2021. Med hjälp av API:et kan innehållet exporteras/integreras med andra IT-system.

Kan man exportera resultat till pdf, word, Excel?
Funktionsbeskrivningen kan exporteras till pdf.

Var hittar man beskrivningshandboken?
Beskrivningshandboken AMA Funktion ”Göra och läsa en funktionsbeskrivning” finns att köpa som E-bok https://byggtjanst.se/bokhandel/projektering/projektering/e-bok-beskrivningshandboken-ama-funktion

Hur skapar jag en funktionsbeskrivning?
I verktyget Byggtjänst Studio börjar du med att skapa ett projekt där du bjuder in dina projektmedlemmar. Därefter i verktyget AMA Funktion Studio skapar du en funktionsbeskrivning baserat på någon av kravmallarna. Väl inne i funktionsbeskrivningen så infogar du de objekt som du vill kravställa i projektet. För varje objekt finns föreslagna kravegenskaper där du fyller på med kravtexter, eller värden för kraven. Det finns vägledningstexter som ger förslag på krav som kan ställas för olika objekt.

Kan flera arbeta samtidigt?
Ja obegränsat antal personer kan arbeta samtidigt i realtid i samma beskrivning. Man kan se vem som senast ändrade en kravtext. Det går också att infoga och samarbeta i granskningsprocessen genom en kommentarsfunktion.

Kan jag spara en funktionsbeskrivning som en egen beskrivningsmall?
Inte i dagsläget, men ambitionen är att ha framme funktionaliteten till den kommersiella lanseringen i december 2021.

Var hittar man boken AMA Funktion 22?
AMA Funktion 22 i bokform beräknas vara klar i början av 2022, då den kommer finnas till försäljning i Svensk Byggtjänsts bokhandel.

Vad är syftet med AMA Funktion?
Syftet med AMA Funktion är att den ska vara stöd för branschen vid upphandling av totalentreprenader med tyngdpunkt på funktionskrav.

Med AMA Funktion ska beställaren kunna skapa tydliga och kalkylerbara förfrågningsunderlag som baseras på standardavtalet ABT 06.

AMA Funktion syftar till att på ett enkelt sätt beskriva informationsöverföringen av krav från förstudier och planering till produktion via upphandling.

Varför bygger AMA Funktion på CoClass?
Eftersom CoClass har funktion som indelningsgrund så lämpar den sig bra för detta ändamål.

Dessutom vill vi utnyttja ett modernt klassifikationssystem som är anpassat för digitalisering. AMA Funktion är byggt med ett ”BIM-mindset” dvs. ”objektsorienterad informationshantering” (informationsobjekt med egenskaper). CoClass är troligen det första klassifikationssystemet i världen som även omfattar klassifikation av egenskaper.