Hur bidrar familjebostäder till AMA Funktion?

Andreas Persson, chef för expertstödsenheten på Familjebostäder, berättar hur de engagerat sig i utvecklingen.

Familjebostäder är med som partner till Svensk Byggtjänst i utvecklingen av kravmallarna för flerbostadshus. Andreas Persson berättar hur samarbetet gått till rent praktiskt.

- Tillsammans med Svensk Byggtjänst har vi brutit ner ett flerbostadshus funktionsmässigt. Vi har gått igenom kök, hallar, badrum, trapphus, hisshallar med mera, utrymme för utrymme.

Resultatet är digitaliserade kravtexter som kallas kravobjekt och använder klassifikationssystemet CoClass tabeller för att bygga kravstrukturen.

- Tack vare detta kan varje fastighetsägare anpassa användandet av mallarna till just sin fastighet, menar Andreas Persson som hoppas att fler i branschen ska engagera sig.

Så tas arbetet med AMA Funktion vidare

Familjebostäder planerar att fortsatt engagera sig och uppmanar fler till att göra detsamma.

- Tillsammans med Byggtjänst kommer vi göra en pilotupphandling där vi använder AMA Funktion. Men vi vill se att fler användare kommer igång. Vi har lagt ner arbete för att ta fram flerbostadshuset, men jag vet ju att Byggtjänst lagt ner jobb på att ta fram flera andra byggnadstyper. Vi på Familjebostäder har också lokaler, tänk så många skalfördelar vi i branschen kan ha om vi gör detta tillsammans!

Se hela klippet med Andreas Persson här ovan.