Vad är AMA Funktion?

null

AMA Funktion - ett helt nytt digitalt verktyg för upphandling av totalentreprenad.

I dagens AMA Funktion finns kravmallar för flerbostadshus, äldreboende och förskola. Antalet kravmallar i AMA Funktion kommer att utökas allteftersom, utifrån behov och efterfrågan från branschen.

Mallarna fungerar som en checklista som är anpassad efter det aktuella projektet. Svensk Byggtjänst har gjort det stora arbetet med att bygga upp en enhetlig kravstruktur som gör det enklare att beskriva funktionskraven, från samtliga fackområden, knutet till specifika byggnadsverk, utrymmen och byggdelar.

Alla krav har ett id-nummer som gör det spårbart i all kommunikation. Detta gör kontroll, verifiering och validering lättare och säkrare. Beställaren kan följa upp sina krav på ett enklare sätt än tidigare. Det möjliggör också spårbarhet genom hela livscykeln.

Verkar det intressant? Här kan du läsa mer:

Vad är branschnyttan med AMA Funktion?

AMA Funktion – för klimatets skull!

Frågor och svar om AMA Funktion

 

Till startsidan för AMA Funktion

nullSvensk Byggtjänst