Tillbaka

Vad är branschnyttan med AMA Funktion?

null

Branschnyttan med AMA Funktion är stor, till exempel:

• Beställare och deras konsulter får nu ett verktyg för att samarbeta och ställa krav i sina funktionsupphandlingar.

• AMA Funktion kan även användas som underlag för upphandling av projektering inför en utförandeentreprenad eller av arkitekter för att upprätta rumsfunktionsprogam.

• Samtliga krav samlas på ett enda ställe.

• Med en funktionsbeskrivning i AMA Funktion blir upphandlingsunderlaget jämförbart för alla inblandade Risken för fel och missförstånd mellan leden senare i byggprocessen minskar när allt finns samlat på ett enda ställe.

• Funktionsbeskrivningen i AMA Funktion gör det också lättare att handla upp på andra kriterier än pris, som exempelvis hållbarhetskrav. Detta gör också att innovation främjas, eftersom leverantören är fri att välja sitt sätt att möta kraven på.

Här kan du läsa mer om AMA Funktion:

Vad är AMA Funktion?

AMA Funktion – för klimatets skull!

Frågor och svar om AMA Funktion

 

Till startsidan för AMA Funktion

nullSvensk Byggtjänst