Vad vinner beställare på att satsa på CoClass och AMA Funktion?

Andreas Persson, chef för expertstödsenheten på Familjebostäder, berättar om några av de vinster han ser för beställare med CoClass och AMA Funktion.

- Vi som beställare behöver inte längre ha all kunskap själv. Med en mall som någon annan tänkt igenom så blir det enklare och tydligare att förklara vad vi faktiskt tänkt oss köpa.

Till skillnad från BSAB som bara beskrev en byggnad så täcker AMA Funktion helheten, marken inkluderad, i en funktionsmässig beskrivning.

Andreas Persson ser många möjligheter när branschen äntligen kommer beskriva saker på samma sätt, till exempel hur  Internet of Things i byggvärlden kan bli verklighet på riktigt, men vill samtidigt passa på att uppmana fler till att engagera sig.

- Min uppmaning är att haka på och vara delaktiga! Styrkan i en digital värld är att vi lättare kommer kunna samordna oss, det är en otrolig fördel att dela med sig av kunskap!

Se hela klippet med Andreas Persson här ovan.