imagergfx.png

Så blir en AMA till

AMA utvecklas i nära samverkan med branschens aktörer och är allmänt accepterad. AMA ligger till grund för vad som kan betraktas vara branschpraxis. Därför har branschförankringen alltid varit en viktig hörnsten i utvecklingsarbetet av AMA.

Alla skapandeprocesser

Se var respektive tekniska AMA befinner sig i skapandeprocessen