Branschens forum för etikfrågor

Etikforum är en samlingsplats för alla aktörer inom samhällsbyggnad. Här hittar du vägledning och verktyg för att bidra till en etisk bransch.

Bläddra ned och välj den etiska pelare som du är mest intresserad av.

Tre etiska pelare

Korruptions-bekämpning

Att väsentligt minska alla former av korruption och mutor är en del av FN:s globala mål för hållbarhet. Det ses därmed som en grundläggande faktor för hållbara samhällen. 

Mångfald

Vår sektor ska spegla hela samhället. Våra arbetplatser ska vara inkluderande mot människor oavsett faktorer som kön, etnicitet, ålder eller sexuell läggning.

Sund konkurrens

Att konkurrensutsätta verksamheter är ett framgångsrikt sätt att driva utveckling, innovation och förbättring. En förutsättning för att uppnå detta är att all konkurrens är sund.

Fakta om Etikforum

Etikforum är en del av Svensk Byggtjänst sedan 2022. Det har ersatt det som tidigare hette Samhällsbyggnadssektorns etiska råd.