Webbinarium om etik

Etikforum är en neutral samlingsplats som förenar aktörer från hela branschen för att skapa dialog om etiska utmaningar. Den 6 september leder vår hållbarhetschef Maria Hernroth ett webbinarium och en paneldebatt om etiska frågor du inte vill missa!

Tre etiska pelare

Välj en pelare för att få tips och stöd.

Korruptionsbekämpning

Att väsentligt minska alla former av korruption och mutor är en del av FN:s globala mål för hållbarhet. Det ses därmed som en grundläggande faktor för hållbara samhällen. 

Mångfald

Vår sektor ska spegla hela samhället. Våra arbetplatser ska vara inkluderande mot människor oavsett faktorer som kön, etnicitet, ålder eller sexuell läggning.

Sund konkurrens

Att konkurrensutsätta verksamheter är ett framgångsrikt sätt att driva utveckling, innovation och förbättring. En förutsättning för att uppnå detta är att all konkurrens är sund.

Fakta om Etikforum

Etikforum är en neutral samlingsplats som förenar aktörer från hela branschen för att skapa dialog om etiska utmaningar. Sedan 2022 är forumet en del av Svensk Byggtjänst, och har ersatt det som tidigare kallades Samhällsbyggnadssektorns etiska råd.