Tillbaka

Branschen har talat

Uppdatering: intressentdialog Q1 2022

null

För att förstå branschens största hållbarhetsutmaningar har vi genomfört en omfattande intressentdialog. Vi har pratat med 863 intressenter från olika delar av bygg- och finansbranschen för att få en övergripande bild.

Under hela januari och en bit in i februari har vi diskuterat och lyssnat på de som ville dela med sig om branschens största hållbarhetsutmaningar. Totalt har 863 experter, studenter och kunder fått säga sitt om läget i branschen, förhoppningar för framtiden och Svensk Byggtjänsts roll framåt. Vi har även haft dialoger med finansiärer och bankrepresentanter för att ytterligare bredda spektrat av intressenter.

Intressentdialogerna har bestått av en enkät, individuella möten och workshops. Enkäten var öppen för allmänheten under december och januari då den syntes i nyhetsbrev, på vår hemsida och i några utav våra tjänster. Totalt svarade 529 personer på enkäten.

I de individuella mötena träffade Maria Hernroth 182 intressenter som på olika sätt representerade samhällsbyggnadsbranschen. Bland dessa fanns representanter från bank- och finanssektorn, studerande samt deltagare från olika företag och organisationer.

Totalt genomfördes 5 workshops med 152 deltagare. Förutom medarbetare och styrelsen på Svensk Byggtjänst deltog representanter från företag och organisationer i branschen samt studenter.

Under april och maj kommer resultatet av intressentdialogen att presenteras i en rapport som skickas ut till alla som deltagit. Till hösten kommer vi även att publicera rapporten för allmänheten och bjuda in till presentations- och diskussionsmöten där alla kan ställa sina frågor om resultatet.  

Intressentdialogen utgör en viktig grund i Svensk Byggtjänsts strategiarbete och har en stor roll i utvecklingen av vårt nya ägardirektiv som tas fram under våren 2022.

nullSvensk Byggtjänst9 Mar 2022