Tillbaka

Sweden Green Building Council

Sveriges ledande organisation för hållbart byggande

null

Som ett led i vårt pågående hållbarhetsarbete är Svensk Byggtjänst sedan 2022 medlem i Sveriges ledande organisation för hållbart byggande: Sweden Green Building Council, SGBC. 

Alla aktörer inom byggbranschen representeras i SGBC, som är en icke vinstdrivande medlemsorganisation och en del av den internationella alliansen World Green Building Council. Som medlem får vi som företag en bättre inblick i nyheter och branschspecifik utveckling, samtidigt som vi stärker organisationen med ytterligare ett medlemsföretag.  

SGBC bedriver certifieringsverksamhet för byggnader, stadsdelar och infrastruktur – och vi är stolta över att nu ha möjlighet att bidra med vår kunskap. Genom certifiering, utbildning och opinionsbildning arbetar SGBC för ett samhälle som gynnar både människor och miljö. Med sig har de experter, företag och organisationer från hela landet, som arbetar mot samma mål: att skapa ett hållbart samhällsbyggande.

nullSvensk Byggtjänst9 Mar 2022