Lär dig grunden i etiska frågor

Etikforum ger dig en kostnadsfri introduktion till de tre etiska grundpelarna inom samhällsbyggnad: korruptionsbekämpning, mångfald och sund konkurrens.


Tre etiska pelare

Via länkarna nedan får du info om branschinitiativ, tips och vägledningar. Klicka på ett ämne för att få stöd inom korruptionsbekämpning, mångfald eller sund konkurrens.

Korruptionsbekämpning

Att väsentligt minska alla former av korruption och mutor är en del av FN:s globala mål för hållbarhet. Det ses därmed som en grundläggande faktor för hållbara samhällen. 

Mångfald

Vår sektor ska spegla hela samhället. Våra arbetplatser ska vara inkluderande mot människor oavsett faktorer som kön, etnicitet, ålder eller sexuell läggning.

Sund konkurrens

Att konkurrensutsätta verksamheter är ett framgångsrikt sätt att driva utveckling, innovation och förbättring. En förutsättning för att uppnå detta är att all konkurrens är sund.


Webbinarium om hållbar finansiering

Den 6 september sände Svensk Byggtjänst ett webbinarium om hållbar finansiering och etik inom byggbranschen. Bland annat med anledning av Bankinitiativet, som kommer att leda till ökade krav på etisk hållbarhet. 

Under webbinariet kunde tittarna ställa frågor i chatten. Här nedan besvaras frågorna av deltagarna från panelen.

Frågor och svar från chatten

Vad är definitionen på ”hållbart”?

Lägger sig bankerna i VAD som byggs av byggföretagen? Bostadsrätter kontra hyresrätter till exempel.

Hur ställer sig branschen till de långa leverantörskedjor som finns och vad produkter som tas fram i till exempel Asien har för arbetsvillkor?

Finns något initiativ gällande digital kontroll av leverantörer och entreprenörer som nämndes vara avgörande för effektivt arbete? I Norge har byggföretag bland annat gått ihop i en portal som exempel.

Vad är Arbetsmiljöverkets del i detta, för att städa upp marknaden? Framför allt när det gäller svart arbetskraft och säkerhet.

Kraven ökar – bra. Kostnaderna ökar – ja tyvärr, men hur ska den sociala hållbarheten i form av rimliga boendekostnader hanteras? Malmö stads bostadsförsörjningsplan talar om att över hälften av stadens invånare inte har råd med de priser som finns på marknaden idag.

Vilka krav ställer banken avseende hållbar ekonomi i byggnation av bostadsrätter? Vald prognosränta kan ju skilja sig väsentligt mellan olika kostnadskalkyler, men alla utlovar ”hållbar ekonomi” för bostadsrättsköparen.

Mycket bra webbinarium och många fina idéer av deltagarna. Jag tror att problemet inte bara är ett problem i byggbranschen utan ett samhällsproblem. Så länge ekonomin styr framgången kommer etiska krav hamna i bakgrunden. De flesta pratar i företagsledningen om etiska krav och dessa krav levs på arbetsplatserna, alltså högst upp och längst ned i organisationen. Dock däremellan finns ledningsnivåer där deras framgångar mäts i stort sett bara på ekonomiska vinster, att det växer från projekt till projekt… Hur ser systemet ut för att följa upp hela kedjan?

Huvudproblemet är väl att vi har avskaffat maktdelningsprincipen i byggbranschen, och svarta pettern ligger då hos de stora byggbolagen. Vad hjälper rapportering och digitalisering om det bara handlar om egenkontroll? Vi i Sverige behöver återinföra att arkitekt/projektledning ALLTID står med beställaren och utför dessa kontroller löpande, annars har vi fört begreppet byggherre ad absurdum.


Fakta om Etikforum

Etikforum är en neutral samlingsplats för etiska frågor inom samhällsbyggnadssektorn. Sedan 2022 är Etikforum en del av Svensk Byggtjänst.