Lär dig grunden i etiska frågor

Etikforum ger dig en kostnadsfri introduktion till de tre etiska grundpelarna inom samhällsbyggnad: korruptionsbekämpning, mångfald och sund konkurrens.


Tre etiska pelare

Via länkarna nedan får du info om branschinitiativ, tips och vägledningar. Klicka på ett ämne för att få stöd inom korruptionsbekämpning, mångfald eller sund konkurrens.


Frågor och svar från webbinariet

Vad är definitionen på ”hållbart”?

Lägger sig bankerna i VAD som byggs av byggföretagen? Bostadsrätter kontra hyresrätter till exempel.

Hur ställer sig branschen till de långa leverantörskedjor som finns och vad produkter som tas fram i till exempel Asien har för arbetsvillkor?

Finns något initiativ gällande digital kontroll av leverantörer och entreprenörer som nämndes vara avgörande för effektivt arbete? I Norge har byggföretag bland annat gått ihop i en portal som exempel.

Vad är Arbetsmiljöverkets del i detta, för att städa upp marknaden? Framför allt när det gäller svart arbetskraft och säkerhet.

Kraven ökar – bra. Kostnaderna ökar – ja tyvärr, men hur ska den sociala hållbarheten i form av rimliga boendekostnader hanteras? Malmö stads bostadsförsörjningsplan talar om att över hälften av stadens invånare inte har råd med de priser som finns på marknaden idag.

Vilka krav ställer banken avseende hållbar ekonomi i byggnation av bostadsrätter? Vald prognosränta kan ju skilja sig väsentligt mellan olika kostnadskalkyler, men alla utlovar ”hållbar ekonomi” för bostadsrättsköparen.

Mycket bra webbinarium och många fina idéer av deltagarna. Jag tror att problemet inte bara är ett problem i byggbranschen utan ett samhällsproblem. Så länge ekonomin styr framgången kommer etiska krav hamna i bakgrunden. De flesta pratar i företagsledningen om etiska krav och dessa krav levs på arbetsplatserna, alltså högst upp och längst ned i organisationen. Dock däremellan finns ledningsnivåer där deras framgångar mäts i stort sett bara på ekonomiska vinster, att det växer från projekt till projekt… Hur ser systemet ut för att följa upp hela kedjan?

Huvudproblemet är väl att vi har avskaffat maktdelningsprincipen i byggbranschen, och svarta pettern ligger då hos de stora byggbolagen. Vad hjälper rapportering och digitalisering om det bara handlar om egenkontroll? Vi i Sverige behöver återinföra att arkitekt/projektledning ALLTID står med beställaren och utför dessa kontroller löpande, annars har vi fört begreppet byggherre ad absurdum.

Fakta om Etikforum

Etikforum är en neutral samlingsplats för etiska frågor inom samhällsbyggnadssektorn. Sedan 2022 är Etikforum en del av Svensk Byggtjänst.