Korruptionsbekämpning

Att väsentligt minska mängden mutor och korruption ingår i FN:s globala mål för hållbarhet. Vår bransch måste alltid agera på ett etiskt, lagenligt och förtroendefullt sätt.

Stöd och verktyg

Här hittar du användbara länkar som kan vägleda dig i din korruptionsbekämpning.