Korruptionsbekämpning

Att väsentligt minska mängden mutor och korruption ingår i FN:s globala mål för hållbarhet. Vår bransch måste alltid agera på ett etiskt, lagenligt och förtroendefullt sätt.

Stöd och verktyg

Här hittar du användbara länkar som kan vägleda dig i din korruptionsbekämpning.

Branschens överenskommelse: ÖMK

Överenskommelse för att motverka mutor och korruption (ÖMK) är branschens viktigaste stöd för korruptionsbekämpning. Den ger dig konkret och praktisk vägledning för att alltid kunna agera etiskt.

Stöd från SKR

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) erbjuder en gratis onlineutbildning i korruptionsbekämpning. På sajten finns också dilemmaövningar i etiska frågor, för dig som är medarbetare inom en kommun eller region. 

Stöd från IMM

Institutet Mot Mutor (IMM) har samlat det viktigaste du behöver veta i en kunskapsbank på sin sajt. Här finns bland annat en praktisk ordlista, exempel på rättsfall och fördjupande läsning.

Kunskap om korruption

Transparency International Sverige är en oberoende ideell organisation inom det globala nätverket Transparency International. Syftet är att sprida kunskap om korruption och verka för transparens, integritet och ansvarsutkrävande.

Tillsammans mot korruption

Ett initiativ där privata och offentliga aktörer samlas i arbetet mot korruption. Det startade 2014 och drivs av AmCham Sweden, Institutet Mot Mutor och Transparency International Sverige.

Näringslivskoden

Kod mot korruption i näringslivet (Näringslivskoden) togs fram i samband med nuvarande mutbrottslagstiftning. Den uppställer krav på förebyggande antikorruptionsarbete och ger vägledning för hantering av förmåner och mellanhänder.