Mångfald

Samhällsbyggnadssektorn ska spegla hela samhället. Våra arbetsplatser ska vara inkluderande och motverka diskriminering. När vi tar vara på människors olikheter blir branschen mer attraktiv och hållbar.

Stöd och verktyg

Här hittar du länkar som kan hjälpa dig att bidra till ökad mångfald.

Sila snacket

Ett initiativ för schystare jargong, startat av TL Bygg. Med sin symbol vill Sila snacket göra det enklare för alla att våga säga ifrån.

Upplyst Sverige

Gemensam satsning från Elektrikerna och Installatörsföretagen. Syftet är att långsiktigt förbättra värderingarna inom branschen, med målet att den ska vara lika naturlig att söka sig till för kvinnor som för män.

Machoindex

Byggchefernas Machoindex är ett mätverktyg som kan användas fritt av alla. Ett machoindex räknas fram genom en undersökning med elva frågor. Resultatet blir en procentsats för graden av machokultur.

Byggkurage

En policy framtagen för att skapa tryggare, trevligare och säkrare byggarbetsplatser. Materialet från Byggkurage kan användas fritt av alla.

Migrationsinfo

Presenterar forskning och statistik om integration och migration i Sverige. Med utgångspunkt i statistik och forskning arbetar de för att motverka myter och höja kunskapsnivån i samhället om migrations- och integrationsfrågor.