Mångfald

Samhällsbyggnadssektorn ska spegla hela samhället. Våra arbetsplatser ska vara inkluderande och motverka diskriminering. När vi tar vara på människors olikheter blir branschen mer attraktiv och hållbar.

Stöd och verktyg

Här hittar du länkar som kan hjälpa dig att bidra till ökad mångfald.