Sund konkurrens

Att konkurrensutsätta verksamheter är ett effektivt sätt att driva utveckling. En förutsättning för att uppnå detta är att all konkurrens är sund. Här finns en av de allra största utmaningarna för samhällsbyggnadssektorn.

Stöd och verktyg

Här hittar du länkar som kan vägleda dig till sund konkurrens.

E-utbildning i sund konkurrens

Denna onlineutbildning har tagits fram av Byggbranschens Utbildningscenter (en del av Byggföretagen). Den tar 1–2 timmar att genomföra och ger dig konkreta tips för att bidra till en attraktiv, sund och säker byggbransch.

Kunskapsbank från Byggföretagen

Byggföretagen har samlat hjälpmedel i en kunskapsbank för sund konkurrens. Här hittar du underlag för workshops och utbildningar. Du får bland annat kunskap om ledarskapets betydelse, råd vid anlitande av underleverantörer och goda exempel att inspireras av. 

Bankernas överenskommelse

Hållbar byggbransch är ett branschinitiativ bland banker och kreditinstitut i Sverige. Syftet är att motverka ekonomisk kriminalitet och verka för sund konkurrens.

Tipsa om brott

Till organisationen Fair Play Bygg kan du vända dig vid misstanke om brottslighet. Din information förmedlas anonymt till rätt myndighet.

Tipsa om brister

Till Arbetsmiljöverket kan du enkelt slå larm om missförhållanden i arbetsmiljön. Tipsa om arbetsmiljöproblem på din egen eller någon annans arbetsplats.

Tipsa om fusk

Till Skatteverket kan du skicka in tips om misstänkt fusk. Det kan handla om felaktigheter i såväl skattefrågor som folkbokföring.  

Välj schyssta byggare

Med söktjänsten Schyssta byggare hittar du företag som har kollektivavtal, respekterar lagar och avtal, sätter säkerheten främst, bidrar till vår gemensamma välfärd och är anslutna till Byggföretagen.

Ett säkert system

ID06-systemet erbjuder branschanpassade lösningar för att främja sund konkurrens och bidra till tryggare arbetsplatser. Lanserades 2006 av Byggföretagen och är i dag ett fristående, icke vinstutdelande bolag.

Personalliggare

Du som bedriver byggverksamhet måste enligt lag föra en elektronisk personalliggare. Det är en förteckning över vilka som är verksamma på byggarbetsplatsen samt när de har börjat och slutat varje arbetspass.

Ekobrottsmyndigheten

För att anmäla ekonomisk brottslighet kan du vända dig till Ekobrottsmyndigheten. Här hittar du kontaktuppgifter till myndighetens kontor över hela landet.