Sund konkurrens

Att konkurrensutsätta verksamheter är ett effektivt sätt att driva utveckling. En förutsättning för att uppnå detta är att all konkurrens är sund. Här finns en av de allra största utmaningarna för samhällsbyggnadssektorn.

Stöd och verktyg

Här hittar du länkar som kan vägleda dig till sund konkurrens.