Förlagets hållbarhetsarbete

Vår förlagsverksamhet ur hållbarhetssynpunkt

null

I Svensk Byggtjänsts förlagsverksamhet ingår utgivning av böcker samt upphandling av tryckeritjänster för alla AMA-publikationer och tidningen AMA-nytt. Utöver detta köper vi även in titlar från andra förlag som vi säljer i vår webbokhandel.

Litteratur

Svensk Byggtjänst ger varje år ut cirka 20 boktitlar samt cirka 3 AMA-böcker. Vi jobbar hårt för att hålla nere klimatpåverkan genom följande insatser:

Vi väljer med omsorg rätt papper, tryckeri och transport till våra produktioner. Böcker och tidningar trycks hos miljöcertifierade tryckerier i närområdet, dit Baltikum räknas, som arbetar enligt miljö- och kvalitetsledningssystemen ISO 14001:2015.

I möjligaste mån trycker vi på FSC-certifierat papper för ett hållbart skogsbruk och använder märkningarna Svanen eller CO2-neutral. Vi arbetar långsiktigt för att minska vårt klimatavtryck och mäter koldioxidavtrycket via ClimateCalc och koldioxidkompenserar för överskottet i varje enskild produktion. Även transporter av böcker från tryckerierna koldioxidkompenseras, det vill säga att böckerna är CO2-neutrala från produktion ända in till vårt lager.

 

Tidningar

Vi trycker våra exemplar av AMA nytt på FSC–certifierat papper och produktionerna är Svanenmärkta.

 

Vad blir förlagets nästa steg?

Vi har gått med i Bokbranschens klimatinitiativ, initierat av Förläggarföreningen. Syftet med initiativet är att minska bokbranschens klimatpåverkan genom att samarbeta över hela kedjan förlag, bokhandel, e-handel och strömningstjänster – för att som bransch kartlägga alla utsläpp och sätta gemensamma mål. Vi ser mycket fram emot samarbetet framöver.

Här kan du läsa om initiativets rapport om bokbranschens klimatpåverkan under 2021: Bokbranschens klimatinitiativ 2021

nullSvensk Byggtjänst21 Sep 2022