Hållbarhet i yrkesutbildningar

Yrkeslärarkonferens - dagar av kunskap och sammanhållning

null

På VVS-museeum i Bromma i Stockholm samlades under tisdagen den 1 november ett 60 tal yrkeslärare från VVS-utbildningar runt om i Sverige för att lyssna till Maria Hernroth, tidigare hållbarhetschef på Svensk Byggtjänst. Föreläsningen och diskussionerna kretsade kring hållbarhetsundervisning, något som både branschen, elever och lärare vill se mer av.

Det var en pigg skara VVS-lärare som navigerade till sina stolar mellan badkar från 1800-talet och toaletter med dragspolning för att medverka på den sista av två samverkansdagar arrangerade av VVS-Branschens Yrkesnämnd. Under höstlovet vecka 44 har alla lärare varje år planeringsvecka och passar då även på att utbyta kunskaper och träffa varandra. 

null

– Ofta kan man vara ganska ensam som yrkeslärare. Man kämpar på och även om man är ett lärarlag så är man ofta själv i VVS-ämnena och har ingen att diskutera med. Här får man vara del av ett team. Vi hoppas att de får med sig en positiv känsla och energi från dagarna. 

Säger Henrietta Ludwig, verksamhetschef på VVS-Branschens Yrkesnämnd, som anordnar dagarna. När det kommer till att uttöka hållbarhetsundervisningen i yrkesutbildningarna upplever hon att den största utmaningen är yrkenas drastiska olikheter.   

– De har så otroligt olika arbetssätt från yrke till yrke, ja till och med från arbetsplats till arbetsplats och från person till person. Om undervisningen är för allmänn kan något som lärs ut fungera på helt andra sätt ute i arbetslivet. Samtidigt kräver branschen högre hållbarhetskunskaper av eleverna och då försöker vi göra dessa samverkansdagar till en samlingsplats för erfarenhetsutbyte och kunskapslyft.  

Christer Sjöstrand, lärare på från Lernia Utbildning AB vittnar också om att man jobbar med att hålla undervisningen specifik till de frågor som direkt rör yrket. 

– Jag är rörmokare och undervisar i rörmokeri. När det kommer till hållbarhet pratar vi mycket om materialanvändning och avfallshantering, det vi arbetar med dagligen.

null

En stor utmaning är också den budget som tilldelas utbildningarna och som oftast inte räcker till att utforska nya och mer hållbara arbetssätt. Maria Hernroth har under hösten träffat totalt 170 yrkeslärare, utöver VVS-branschen yrkesnämnd även deltagare från Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd och Byggbranschens yrkesnämnd, hon märker av bristen av budget och vänder sig till företagen:  

– Skolorna får inte ta del av de senaste hållbarhetssatsningarna inom yrket vilket leder till att eleverna inte får ta del av kunskapen. Det handlar dels om skolornas begränsade budget men också om att samverkan mellan skola och näringsliv måste utvecklas. Företagen måste också bli bättre på att bjuda in studenter och dela med sig av ny forskning, framtidens teknik och den utveckling som faktiskt sker i branschen.

Vi på Svensk Byggtjänst tackar för förtroendet från yrkesnämnderna och hoppas på mer utväxling och vidare samarbete i framtiden. 

nullSvensk Byggtjänst3 Nov 2022