Styrelse och A-aktieägare

Svensk Byggtjänst ägs av ett trettiotal organisationer som representerar hela byggbranschen, och hela byggprocessen.

Ledamöter 

Styrelsens ordförande
Cecilia Granath
Tyréns Sverige

Olof Johansson,
Trafikverket

Desirée Morast,
Sveriges Allmännytta

Ann-Louice Windblixt,
PEAB

Daan Cedergren,
Sweco

Jarl Cornell,
Assemblin

Veronica Koutny Sochman,
Swedisol

Nicklas Walldan,
Vasakronan

Arbetstagarrepresentanter
Manfred Otterheim
Unionen, ordinarie

Marie Wictorson
Unionen, ordinarie

Helena Dahlberg
Akademikerföreningen, suppleant

Sekreterare
Annika Nelson
AB Svensk Byggtjänst


A-aktieägare i AB Svensk Byggtjänst

Brandskyddsföreningen Sverige
Byggföretagen
Byggherrarna Sverige
Byggmaterialindustrierna
Byggnads

Energi & Miljötekniska föreningen
Fastighetsägarna Stockholm
Företagarnas Riksorganisation AB

Golvbranschens Riksorganisation GBR
HSB Projektpartner AB
Heidelberg Cement Sweden AB
Innovationsföretagen
Installatörsföretagen

Måleriföretagen i Sverige
Nordisk Byggdag
Riksbyggen

SKL Företag AB
Samhällsbyggarna
Stockholms Byggmästareförening
Stockholms Byggnadsförening

Svensk Betong
Svenska Betongföreningen
Svenska Byggingenjörers Riksförbund SBR

Sveriges Allmännytta
Sveriges Arkitekter
Sveriges Hembygdsförbund
Sveriges Tätskiktfabrikanters Förening

Teknikföretagen
Trä- och Möbelföretagen TMF