Årsredovisning 2021

2021 blev ännu ett starkt år. Fokus låg på att ta fram en gedigen affärsstrategisk grund för verksamheten. Den ska rusta oss för att stötta våra kunder i det utvecklingssprång som sker, bland annat inom hållbarhet och digitalisering.

Senaste årsredovisningar

undefined

Årsredovisning 2020

"Ett märkligt år"

Coronankrisen till trots kan vi summera år 2020 som ett bra år för såväl AB Svensk Byggtjänst som för samhällsbyggnadssektorn i stort.

undefined

2019

"En realiserbar utopi!"

Under 2019 har vi jobbat med vår strategi och kom i detta arbete fram till vår nya vision – En Byggbransch med koll! Till detta vill vi bidra på alla de sätt som vi kan och detta har också präglat vårt arbete under 2019

undefined

2018

"Ett starkt och bra år"

Ett händelserikt och roligt 2018 har kommit till sitt slut. Roligast av allt är att våra kunder har visat oss ett fortsatt stort förtroende och tack vare det kan vi lägga ett starkt och bra år till handlingarna.

undefined

2017

"Vi lovar att göra allt"

2017 blev ett mycket bra år för Svensk Byggtjänst. Aldrig förr har våra kunder visat oss så stort förtroende och vi kan bara uttrycka vårt tack för detta och lova att vi gör allt för att leva upp till det även under 2018.