Årsredovisning 2023

År 2023 var temat för Svensk Byggtjänst att bygga grund i förhållande till företagets nya ägardirektiv som tydligt riktar vårt fokus mot att stödja ett hållbart samhällsbyggande. För att kunna leva upp till direktivet, har vi kort sagt byggt om företaget. Förändringar har genomförts i produktportfölj, system och i styrningen av företaget. Samtidigt har vi kunnat leverera både ökad tillväxt och lönsamhet i den ordinarie verksamheten.


Senaste årsredovisningar