Fler kvinnor i byggbranschen – men jämställt blir det först om 20 år

null

Mellan 2015 och 2017 har antalet kvinnor i de tio största byggbolagen ökat med 30% enligt statistik från Sveriges Byggindustrier. Men det kommer att dröja fram till 2038 med nuvarande utvecklingstakt innan dessa företag är jämställda. Foto: Emilia Bergmark-Jiménez

Så här säger Catharina Elmsäter-Svärd, vd för Sveriges Byggindustrier, om siffrorna:

– Det är positivt att fler kvinnor söker sig till byggbranschen. Det visar att det går att locka till sig kvinnor om man vill. Vi kan inte bara rekrytera från halva befolkningen om vi ska klara av att rusta Sverige för 11 miljoner invånare 2025.

Resultat från undersökningen visar bland annat att:

–År 2017 var 14 procent av de anställda i de tio största byggbolagen kvinnor.

–Om utvecklingstakten för ökningen av antalet kvinnor fortsätter som idag, kommer de tio största byggbolagen att vara jämställda år 2038.

–I byggföretagens ledningsgrupper är medelantalet kvinnor 24,5 procent, det vill säga fler kvinnor i högsta ledningen än antalet kvinnor totalt sett.

–Regeringen har satt ett mål att år 2030 ska minst 25 procent av de som anställs i bygg- och anläggningsbranschen ska vara kvinnor. För ledningsgrupperna i de 10 största byggföretagen är detta mål redan uppnått.

–För att bryta snedrekryteringen till yrkesprogrammen kan politiken bli bättre på att hjälpa branschen med att informera eleverna i grundskolan om möjligheterna i byggbranschen.

–Sveriges Byggindustrier vill se en satsning på yrkesutbildning för vuxna.

–Ca 10 000 personer från byggbranschen går i pension varje år.

De tio byggbolag som ingår i undersökningen är: Peab, Skanska, NCC, JM, Veidekke Sverige, SVEVIA, Bonava, SERNEKE GROUP AB och INFRANORD.

Mer statistik från undersökningen finns på Sveriges Byggindustriers webbplats

 
diagram-kvinnor-i-byggbranschen.jpg