Ledning

Urban Månsson, VD (fr o m 1 augusti 2016)
Urban Månsson
VD

Naomi Seid, Försäljnings- och marknadschef
Naomi Seid
Försäljnings- och marknadschef

Erik Kalmaru, Varumärke och Marknadskommunikation
Erik Kalmaru
Varumärke och Marknadskommunikation

Annika Nelson, Ekonomichef
Annika Nelson
Ekonomichef 

Carola Reuben, Personalchef
Carola Reuben
Personalchef

Tommy Hurtig, CIO
Tommy Hurtig
CIO

Tomas Lundgren, Chef Redaktionen
Thomas Lundgren
Produktområdeschef