Mer om oss

Svensk Byggtjänst bildades av byggsektorn 1934 för att då som nu skapa värde för sektorn och bidra till dess utveckling. I 90 år har vi varit ett kunskapsnav i byggrelaterade frågor.

Vilka är vi?

Svensk Byggtjänst agerar på uppdrag av samhällsbyggnadssektorn. Vi är mest kända för att ge ut referensverket AMA. Vi tillhandahåller även andra tjänster och information samt ger ut och säljer marknadens bredaste utbud av byggrelaterad litteratur. I fysiskt och digitalt format.

Vår vision:

Hållbart samhällsbyggande

Ett hållbart samhällsbyggande idag och för kommande generationer.

Vår affärsidé:

Erbjuda kunskap

Att för och tillsammans med samhällsbyggnadssektorn erbjuda kunskap för ett hållbart byggande.

Vår marknad:

Vi är till för samhällsbyggnadssektorn

Svensk Byggtjänst är till för samhällsbyggnadssektorn i Sverige, från den största till den minsta aktören och alla där emellan. Begreppet samhällsbyggnad innefattar hela kedjan av aktiviteter från tidig planering till genomförande, förvaltning, rivning och återvinning av den byggda miljön.

Så fungerar Svensk Byggtjänst

Relevant branschnytta

Genom omvärldsanalys och dialog med branschen säkerställer vi att vi alltid har välgrundad och relevant kunskap om sektorns aktuella utmaningar och behov. Här ingår den kunskap som uppstår genom produktion, innovation, forskning och det viktiga vardagslärandet. Alla investeringar och prioriteringar avvägs utifrån största möjliga branschnytta.

Som ett resultat tillhandahåller Svensk Byggtjänst bland annat sektorns viktigaste referensverk AMA – ett verktyg som möjliggör för branschens aktörer att bygga effektivt och hållbart. 

Neutral aktör

Svensk Byggtjänst agerar på ett neutralt sätt i förhållande till samhällsbyggnadssektorns olika delar och driver varken en egen eller någon enskild aktörs agenda. Det gör det möjligt att vara ett pålitligt och neutralt kunskapsnav där sektorn kan komma samman för att lösa gemensamma utmaningar. 

Cirkulär och långsiktig affärsmodell

Affärsmodellen är långsiktig och cirkulär med en marknadsmässig och värdebaserad prissättning. Allt överskott i företagets verksamhet återinvesteras i ny utveckling och innebär resurser för att bidra till att lösa fler av sektorns utmaningar.

Milstolpar

Stora händelser i Svensk Byggtjänsts historia