Internet explorer 11 kommer att slutas supportas här på byggtjanst.se. Vi rekommenderar att byta till en modernare webbläsare. Exempel Chrome, Edge eller Firefox

Mer om oss

Byggtjänst grundades 1934 och har i snart 90 år tillhandahållit infomation och kunskap till hela byggbranschen.

Vilka är vi?

Svensk Byggtjänst agerar på uppdrag av samhällsbyggnadssektorn. Bolaget grundades 1934 för att då som nu skapa värde för sektorn och bidra till dess utveckling. Vi tillhandahåller artiklar och dokumentarkiv, säljer litteratur samt ger ut bland annat Byggkatalogen och AMA.

Vår vision:

En hållbart samhällsbyggande

Ett hållbart samhällsbyggande idag och för kommande generationer.

Vår affärsidé

Erbjuda kunskap

Att för och tillsammans med samhällsbyggnadssektorn erbjuda kunskap för ett hållbart byggande.

Vår marknad:

Vi är till för samhällsbyggnadssektorn

Svensk Byggtjänst är till för samhällsbyggnadssektorn i Sverige, från den största till den minsta aktören och alla där emellan. Begreppet samhällsbyggnad innefattar hela kedjan av aktiviteter från tidig planering till genomförande, förvaltning, rivning och återvinning av den byggda miljön.

Varför finns Svensk Byggtjänst?

Samhällsbyggnad och Byggbranschen

Samhällsbyggnad är ett av Sveriges största verksamhetsområden; över en halv miljon människor arbetar i en bransch som omsätter omkring en biljon kronor om året. Byggbranschen påverkar oss alla – såväl på arbetet som när vi är lediga – hela livet. För att säkerställa en byggprocess som matchar samhällets behov, krävs samordning, information och kunskap.

Därför finns Svensk Byggtjänst

Sedan 1934 har vi samlat in, strukturerat och sålt den information som krävs för att planera, konstruera, bygga och förvalta hus och anläggningar. Vi utvecklar verktyg och mötesplatser som syftar till att skapa effektivitet och lönsamhet runtom i Byggsverige. Detta gör oss till den naturliga källan för byggproffs som söker information om exempelvis lagar, regler och teknik.

Milstolpar

Stora händelser i Svensk Byggtjänsts historia

undefined

1934 Invigning

Moje Bergström tar initiativet och grundar Svensk Byggtjänst.

Svensk Byggtjänst startade sin verksamhet med en materialutställning. Det var inte en slump att det skedde just då. Det fanns flera stora städer runt om i Europa som alla hade liknande verksamheter och fungerade som förebilder. Framför allt krävde utvecklingen inom byggandet ett annat mönster för överföring av information. Tidigare hade erfarenheter bytts endast personligt och ostrukturerat.

undefined

1936 Mönsterköket

”Mönsterköket” öppnas för allmänheten.

På basis av en undersökning i samarbete med HSB fylldes mönsterköket med skåp, bänkar, diskbänkar med mera. Stor vikt lades vid rationella förvaringsutrymmen och bekväma arbetsställningar. Snedskåpen med skjutluckor, konstruerade för att ge mer plats vid diskbänken blev särskilt uppmärksammade. Arkitekt Erik Dahlberg byggde dörrarna på ett sätt som sedan skulle kopieras både i Sverige och utomlands.

undefined

1950 AMA och Byggkatalogen

AMA och Byggkatalogen gick i tryck för första gången.

1950 var ett stort år för Svensk Byggtjänst. Länge hade det jobbats för att få ge ut två giganter i byggsverige: Bygg AMA och Byggkatalogen. Byggkatalogen publicerades första gången med 450 sidor av byggmaterial som företag runt om i Sverige betalade för att vara med i.

undefined

1975 Kungen på besök

Byggtjänsts nya utställning öppnas av kungen.

Den nya utställningen invigdes 1975 av kung Carl Gustaf, som sedan gjorde en rundvandring som utställningens förste besökare. I kungens följe fanns bland annat VD Jan Lindgren, styrelseordförande Torgil Mohlin och utställningschef Hans-Erik Lennström. Kungen måste ha berättat om utställningen för drottning Silvia, för drottningen besökte utställningen i april 1978 för att få information om höga garderobsskåp.

undefined

1975 Datorisering

I och med digitaliseringens framfart klev Svensk Byggtjänst in i en ny era.

Redan på 60-talet började Svensk Byggtjänst att datoriseras. Detta fortsatte in i 70-talet och en viktig del var det nya systemet för att behandla litteratur och administration som infördes 1976. Dessutom var det här som Byggkatalogen fick sin första digitala förlaga ”Centralarkivet för byggvaror”. Det var alltså i och med detta som den första digitala produkten föddes.

undefined

1984 Bygginfo

Bygginfo AB blir en del av Svensk Byggtjänst.

1984 blev Bygginfo AB en del av Svensk Byggtjänst. Dotterbolaget innefattade 39 anställda informatörer vars huvuduppgift var att åka runt i Sverige och informera om nyheter i branschen. Idag ingår Bygginfo i AB Svensk Byggtjänst och fungerar ungefär på samma sätt som 1984. Varför förändra ett vinnande koncept?