Mer om oss

Svensk Byggtjänst bildades av byggsektorn 1934 för att då som nu skapa värde för sektorn och bidra till dess utveckling. I snart 90 år har vi varit ett kunskapsnav i byggrelaterade frågor.

Vilka är vi?

Svensk Byggtjänst agerar på uppdrag av samhällsbyggnadssektorn. Vi är mest kända för att ge ut referensverket AMA. Vi tillhandahåller även andra tjänster och information samt ger ut och säljer marknadens bredaste utbud av byggrelaterad litteratur. I fysiskt och digitalt format.

Vår vision:

Hållbart samhällsbyggande

Ett hållbart samhällsbyggande idag och för kommande generationer.

Vår affärsidé:

Erbjuda kunskap

Att för och tillsammans med samhällsbyggnadssektorn erbjuda kunskap för ett hållbart byggande.

Vår marknad:

Vi är till för samhällsbyggnadssektorn

Svensk Byggtjänst är till för samhällsbyggnadssektorn i Sverige, från den största till den minsta aktören och alla där emellan. Begreppet samhällsbyggnad innefattar hela kedjan av aktiviteter från tidig planering till genomförande, förvaltning, rivning och återvinning av den byggda miljön.

Så fungerar Svensk Byggtjänst

Relevant branschnytta

Genom omvärldsanalys och dialog med branschen säkerställer vi att vi alltid har välgrundad och relevant kunskap om sektorns aktuella utmaningar och behov. Här ingår den kunskap som uppstår genom produktion, innovation, forskning och det viktiga vardagslärandet. Alla investeringar och prioriteringar avvägs utifrån största möjliga branschnytta.

Som ett resultat tillhandahåller Svensk Byggtjänst bland annat sektorns viktigaste referensverk AMA – ett verktyg som möjliggör för branschens aktörer att bygga effektivt och hållbart. 

Neutral aktör

Svensk Byggtjänst agerar på ett neutralt sätt i förhållande till samhällsbyggnadssektorns olika delar och driver varken en egen eller någon enskild aktörs agenda. Det gör det möjligt att vara ett pålitligt och neutralt kunskapsnav där sektorn kan komma samman för att lösa gemensamma utmaningar. 

Cirkulär och långsiktig affärsmodell

Affärsmodellen är långsiktig och cirkulär med en marknadsmässig och värdebaserad prissättning. Allt överskott i företagets verksamhet återinvesteras i ny utveckling och innebär resurser för att bidra till att lösa fler av sektorns utmaningar.

Milstolpar

Stora händelser i Svensk Byggtjänsts historia

undefined

1934 Invigning

Moje Bergström tar initiativet och grundar Svensk Byggtjänst.

Svensk Byggtjänst startade sin verksamhet med en materialutställning. Det var inte en slump att det skedde just då. Det fanns flera stora städer runt om i Europa som alla hade liknande verksamheter och fungerade som förebilder. Framför allt krävde utvecklingen inom byggandet ett annat mönster för överföring av information. Tidigare hade erfarenheter bytts endast personligt och ostrukturerat.

undefined

1936 Mönsterköket

”Mönsterköket” öppnas för allmänheten.

På basis av en undersökning i samarbete med HSB fylldes mönsterköket med skåp, bänkar, diskbänkar med mera. Stor vikt lades vid rationella förvaringsutrymmen och bekväma arbetsställningar. Snedskåpen med skjutluckor, konstruerade för att ge mer plats vid diskbänken blev särskilt uppmärksammade. Arkitekt Erik Dahlberg byggde dörrarna på ett sätt som sedan skulle kopieras både i Sverige och utomlands.

undefined

1950 AMA och Byggkatalogen

AMA och Byggkatalogen gick i tryck för första gången.

1950 var ett stort år för Svensk Byggtjänst. Länge hade det jobbats för att få ge ut två giganter i byggsverige: Bygg AMA och Byggkatalogen. Byggkatalogen publicerades första gången med 450 sidor av byggmaterial som företag runt om i Sverige betalade för att vara med i.

undefined

1975 Kungen på besök

Byggtjänsts nya utställning öppnas av kungen.

Den nya utställningen invigdes 1975 av kung Carl Gustaf, som sedan gjorde en rundvandring som utställningens förste besökare. I kungens följe fanns bland annat VD Jan Lindgren, styrelseordförande Torgil Mohlin och utställningschef Hans-Erik Lennström. Kungen måste ha berättat om utställningen för drottning Silvia, för drottningen besökte utställningen i april 1978 för att få information om höga garderobsskåp.

undefined

1975 Datorisering

I och med digitaliseringens framfart klev Svensk Byggtjänst in i en ny era.

Redan på 60-talet började Svensk Byggtjänst att datoriseras. Detta fortsatte in i 70-talet och en viktig del var det nya systemet för att behandla litteratur och administration som infördes 1976. Dessutom var det här som Byggkatalogen fick sin första digitala förlaga ”Centralarkivet för byggvaror”. Det var alltså i och med detta som den första digitala produkten föddes.

undefined

1984 Bygginfo

Bygginfo AB blir en del av Svensk Byggtjänst.

1984 blev Bygginfo AB en del av Svensk Byggtjänst. Dotterbolaget innefattade 39 anställda informatörer vars huvuduppgift var att åka runt i Sverige och informera om nyheter i branschen. Idag ingår Bygginfo i AB Svensk Byggtjänst och fungerar ungefär på samma sätt som 1984. Varför förändra ett vinnande koncept?