Snåret – en podcast från Svensk Byggtjänst

Snåret tittar närmare på hur byggandet kan bli mindre snårigt och trassligt. Följ med på spännande diskussioner med intressanta personer från olika delar av byggprocessen i Svensk Byggtjänsts podcast om byggbranschen.

Programledare: Viktor Ginner
Att bygga för framtidens resande

Hur förnyade transportmöjligheter och förändrade rörelsemönster påverkar byggandet besvaras i det här avsnittet. Medverkande är Anna Kramers, forskare på KTH, Christer Ljungberg, Trivector, grundare och senior rådgivare och Karin Kjellson, Arkitekt och medgrundare Theory into practice. Programledare är Viktor Ginner.

Återbruk – en framtida guldkalv

9 november 2021

Att återbruksmarknaden kommer explodera när trycket på koldioxidreducerande åtgärder i byggbranschen ökar är ingen högoddsare. Miljöanpassning blir en allt vanligare parameter i börsvärderingen av fastighetsbolag och i plan- och bygglagen återfinns nu krav om återbruksinventering. Programledaren Viktor Ginner diskuterar var affärsmöjligheterna finns med: Marianne Hedberg, miljöexpert på Byggföretagen, Jan Axlund-Horneij, återbrukskonsult och försäljningschef på Kompanjonengruppen, Johanna Andersson, från IVL Svenska miljöinstitutet, ansvarig för Centrum för cirkulärt byggandes nätverk.

Snåret 73

8 oktober 2021

Hur ska byggbranschens olycksstatistik förbättras? Snåret har samlat ett antal säkerhetsproffs som ger tips på säkra beteenden och hur var och en i byggprocessen kan bidra till att skapa en positiv säkerhetskultur. Medverkande är Gustav Sand Kanstrup, projektledare på Arbetsmiljöverket, Caroline Wester, beteendevetare på Behavior Design Group, Jasmina Insanic, arbetsmiljöingenjör hos Ellevio, David Jansson, arbetsmiljöingenjör på NCC och Ulrika Dolietis, vd på Håll nollan. Programledare är Viktor Ginner, Svensk Byggtjänst.

Så blir den hållbara bostaden

11 augusti 2021

Allt fler vill bo i hållbara bostäder. Vad får hållbarhetsmålen för påverkan på utformningen av bostaden, och var väljer vi att bo, i staden eller på landsbygden? I höstens första avsnitt av Snåret möts hållbarhetsexperterna Anna Hamnö Wickman, hållbarhetschef Bonava, Elisabet Stadler, miljöchef Peabkoncernen, Per Olsson, hållbarhetschef LINK arkitektur, David Lindén, livscykelanalytiker Ramböll för att tala om framtidens bostad under ledning av Svensk Byggtjänsts Viktor Ginner.

Hur mäter vi hållbarhet?

16 juni 2021

Snåret samlar några av bygg-Sveriges tyngsta hållbarhetsröster. Det diskuteras hur vi bör mäta och kommunicera för att skapa hållbarhet på riktigt samt hur det ska bli lättare att göra rätt val för beställare och slutkund. Medverkar gör Anna Hamnö Wickman, hållbarhetschef Bonava, Elisabet Stadler, miljöchef Peabkoncernen, Per Olsson, hållbarhetschef LINK arkitektur. David Lindén, livscykelanalytiker Ramböll. Programledare är Svensk Byggtjänsts Viktor Ginner.

Upphandlingar och entreprenadformer – Vad är vad?

28 april 2021

Entreprenad- och upphandlingsformer leder till mycket förvirring. De är tätt sammankopplade och gränserna är inte alltid tydliga. Snåret försöker reda ut begreppen och diskuterar lösning för framtiden under ledning av Viktor Ginner. Medverkar gör också Jan-Olof Edgar, utvecklingsstrateg på Svensk Byggtjänst och entreprenadupphandlaren Stefan Kindeborg från Stockholmshem.

65 miljarder kan sparas årligen. Sim sala BIM?

10 mars 2021

Tekniken är på plats och snart kan näst intill alla i en byggprocess behöva arbeta digitalt. Men fortfarande saknar de flesta en grundläggande förståelse av vad Building Information Modelling, BIM egentligen är. Snåret reder ut begreppen med hjälp av Kjell Karlsson, projektledare på Byggstyrning, Susanne Nelleman Ek, VD på BIM Alliances och Nicholas Alvén, VD på Nikolai Development. Programledare är Viktor Ginner.

Hur ska vi minska brottsligheten i den tungt drabbade byggbranschen?

3 februari 2021

Brottsligheten i byggbranschen handlar ofta om avancerade internationella nätverk som upprättar lagliga fasader. I senaste Snåret möter vi Pia Bergman, expert på ekonomisk brottslighet på Skatteverket och Jessica Löfström, Senior Advisor på Ansvar.nu samt Johan Fyrk, författare av boken Svartjobbsfabriken och journalist på tidningen Byggnadsarbetaren.

Hållbarhet och hyresrätten vinnare 2020. Vad händer 2021?

15 december 2020

Byggåret 2020 blev ovanligt. Men vilka blir effekterna? Är hållbarhet lika aktuellt? Blir det en ny fastighetskrasch? Viktor Ginner diskuterar tillsammans med branschveteranerna Mikael Anjou, författare av boken ”Den ineffektiva byggbranschen” och Jeanette Reuterskiöld, styrelseproffs och grundare av HMR affärsutveckling.

Så lockar man stora företag även till små kommuner

12 november 2020

God planering och nationella investeringar i infrastruktur är centrala för att kunna locka företagen. Det är några av slutsatserna när Snåret undersöker hur stat och kommun strategiskt kan arbeta för att attrahera företagsinvesteringar. Diskuterar gör Skellefteås kommunalråd, Lorentz Burman, Göran Cars, professor vid KTH och Jimmy Jansson, kommunstyrelsens ordförande i Eskilstuna, där nätjätten Amazons precis öppnat.

Tar de nya energihushållningsreglerna oss närmare hållbarhetsmålen?

7 oktober 2020

Energikapitlet i Boverkets byggregler (BBR), innehåller det sista i införandet av EU:s energiprestandadirektiv. I Snåret möts tre branschföreträdare med djup insyn i energifrågan för att diskutera vad detta innebär för hållbarhetsmålen. Diskuterar gör Mats Östlund, energiexpert på Svensk Byggtjänsts Bygginfo, Birgitta Govén, energiexpert på Byggföretagen och Christina Salmhofer, hållbarhetsstrateg på Stockholms stad.

Härliga tider. Strålande tider. För byggbranschen?

2 september 2020

Har byggbranschen en ljus framtid? Det tror i alla fall några av branschens giganter trots Corona-kris. Kriser är ett utmärkt tillfälle att få ordning på sånt som inte sköts menar till exempel Erik Paulsson, grundare av PEAB. I Snåret möter du även Jens Linderoth, analyschef på affärskonsulterna Navet och Hans Eliasson ägare av Gullringsbo.

Vilka av våra yrkesroller överlever digitaliseringen?

17 juni 2020

Byggbranschen blir allt mer digitaliserad och industrialiserad. Det betyder att en del roller kanske inte försvinner, men förändras och att nya dessutom tillkommer. Men var blir omställningen som störst? Det diskuterar Kajsa Simu, strategiutvecklare på NCC och forskare vid Luleå Tekniska Universitet Jed Klebanow från Fullstack Modular och Petter Bengtsson, vd på Zynka BIM i senaste avsnittet av Snåret.

Nya AMA Anläggning. Så påverkas byggbranschen.

24 april 2020

Flera års slit, 50 teknikspecialister och ett 50-tal remissinstanser senare – nu är AMA Anläggning 20 här. Snåret belyser i det senaste avsnittet de förändringar som anläggningsbranschen behöver sätta sig in i när AMA Anläggning 20 nu tas i bruk.

I väntan på klimatsmart betong. Finns det hopp för materialet?

1 april 2020

Att betong skulle försvinna som byggmaterial inom kort är inte trolig och det dröjer till 2030 innan klimatsmart betong finns på marknaden. I Snåret förklarar Mats Emborg, professor i konstruktionsteknik och forskningschef på Betongindustri AB, varför han ändå är hoppfull och sätter stor tilltro till materialet även i framtiden.

Gör staten tillräckligt för att skydda bostadsrättsköpare?

20 februari 2020

Det svaga konsumentskyddet vid köp av nybyggda bostadsrätter får ofta kritik, inte minst i media. Nu har Riksrevisionen fått sätta tänderna i frågan om staten gjort tillräckligt för att skydda köparna. Snåret träffar Riksrevisionens projektledare, Johannes Österström, Programleder gör Viktor Ginner.

Hur påverkas stadsplaneringen av kraven på nollutsläpp?

15 januari 2020

Samtidigt som våra tre största städer växer så de knakar ska målet om ett Fossilfritt Sverige nås. För byggbranschen betyder det netto nollutsläpp senast 2045. Hur det ska gå till berättar Henrik Kant, stadsbyggnadsdirektör i Göteborg samt de tidigare stadsbyggnadsdirektörerna i Stockholm respektive Malmö, Ingela Lindh och Christer Larsson.

Är livscykelanalys det nya svarta i byggbranschen?

3 december 2019

En noggrann livscykelanalys, LCA, är avgörande för att skapa en helhetsbild av miljö- och klimatpåverkan hos byggnadsverk. Bland de stora byggföretagen har metoden blivit självklar. Är det dags för resten av byggbranschen att ta vid? I Snåret medverkar Johan Nuder, koordinator på Informationscentrum för hållbart byggande, ICHB och Birgit Brunklaus, RISE Miljösystemanalys.

Ny lag om klimatdeklaration. Har byggbranschen koll?

13 november 2019

Troligen blir klimatdeklaration för nybyggnation verklighet från den första januari 2022. Är entreprenörerna redo för detta? Och hur påverkas upphandlingarna? Diskuterar gör Sofia Heintz, expert på Sveriges Allmännytta och Martin Erlandsson på IVL Svenska Miljöinstitutet. Programledare är Viktor Ginner.

BIM och jakten på ett gemensamt digitalt språk?

16 oktober 2019

I Snåret diskuteras lösningar för hur byggbranschen ska få gemensamma spelregler för digitalisering. Deltar gör Susanne Nellemann Ek, nybliven VD för BIM Alliance. Johan Stribeck, BIM- och VDC-ansvarig för Slussen-projektet, Jan-Olof Edgar, Mr BIM, AMA-chef på Svensk Byggtjänst: Svensk Byggtjänsts Viktor Ginner är programledare.

Kan funktionskrav hålla upphandlingskostnaderna i schack?

18 september 2019

Såväl beställare som utförare kan dra stora fördelar av en ökad andel funktionskrav i upphandlingarna. Till exempel kan det bli ett effektivt verktyg för att komma tillrätta med ansvarsfrågan i projekt där kostnaderna dragit iväg. I Jan-Olof Edgar från Svensk Byggtjänst, även kallad Mr BIM ger konkreta tips. Programledare är: Viktor Ginner

Lyssna från allra första början!

Sedan starten 2014 har vi försökt reda ut den snåriga byggprocessen Här hittar du samtliga avsnitt. Bland klassikerna rekommenderar vi avsnitt 2 – En effektivare byggprocess (har vi kommit någon vart?) eller avsnitt 25 om förtätning. Du som vill ha koll på entreprenadformerna – lyssna på avsnitt 33 där vi reder ut begreppen.