Våra tjänster

Vi gör byggprocessen effektivare för dig som är verksam i bygg- och fastighetssektor. Här nedan hittar du hela vårt utbud.
Tjänsterna du kan prova på kostnadsfritt hittar du i Provrummet.

AMA online och klassifikation

Håll dig uppdaterad!


Tjänster och litteratur för din bokhylla

Vår onlinetjänst Byggjura samlar AB, ABT, ABK på ett enda ställe. Med E-bokhyllan har du tillgång till ett digitalt bibliotek för böcker om lagar och regler.


Introduktion till etik inom samhällsbyggnad

Utveckla en starkare förståelse för branschens etiska utmaningar. Här får du en enkel, kostnadsfri introduktion till de tre etiska grundpelarna inom samhällsbyggnadssektorn:

  • Korruptionsbekämpning
  • Mångfald
  • Sund konkurrens