Vi använder cookies för statistik, anpassat innehåll och annonser. Genom att fortsätta använda sidan accepterar du cookies och vår personuppgiftspolicy.

Tillbaka

Om BSAB

BSAB ersätts successivt av det nya klassifikationssystemet CoClass, men kommer fortsatt att vara ett mycket viktigt verktyg under övergångsperioden.

BSAB är det klassifikationssystem som använts av den svenska byggbranschen sedan 1970-talet. Det ägs och förvaltas av Svensk Byggtjänst.

Syftet med BSAB är att identifiera, dela upp och sortera in information på ett likartat sätt för all bygg- och fastighetsverksamhet, oberoende av i vilken tillämpning informationen finns eller vilken aktör som hanterar den. BSAB ersätts successivt av det nya klassifikationssystemet CoClass, men kommer fortsatt att vara ett mycket viktigt verktyg under övergångsperioden.

BSAB har blivit ett vedertaget verktyg som används för att hantera information i byggprocessen. Systemet utgör också informationsstrukturen i referensverket AMA (Allmän Material- och Arbetsbeskrivning).

BSAB uppdateras och kompletteras kontinuerligt i nära samverkan mellan Svensk Byggtjänst och representanter för branschens aktörer. Det görs dessutom alltid en grundlig genomgång i samband med att vi påbörjar arbetet med en ny generation av AMA. Nu gällande version heter fortfarande BSAB 96, men systemet har alltså reviderats sedan det lanserades.

Genom branschprojekt BSAB 2.0 har ett mycket omfattande utvecklingsarbete genomförts. Det har lett fram till det digitala klassifikationssystemet CoClass – som blir den nya generationen BSAB.

Vi kan hjälpa dig med hur du använder BSAB 96 och övergår till CoClass i din verksamhet – för en kvalitetssäkrad och konsekvent informationshantering idag och i framtiden.

Om BSAB nyttjanderättsavtal
Om CoClass

För mer information om BSAB 96 och CoClass – kontakta oss gärna!

nullSvensk Byggtjänst27 Aug 2020