Tillbaka

Med Bygginfo får du en egen expert, som ger dig allt du behöver veta vid regelbundna infomöten

Daniel Larsson, VVS-konstruktör och uppdragsledare på Ramboll i Örebro

null
Våra möten med Bygginfo är en höjdpunkt varje kvartal,

säger Daniel Larsson, VVS-konstruktör och uppdragsledare på Ramboll i Örebro.

Att få information som vi själva inte har snappat upp och kunna sprida den till resterande konsulter i företaget, det kan vara en ganska stor grej för oss. Nu är klimatmål, hållbarhet och energismarta lösningar på agendan och mycket sånt kommer upp på mötena, vilket är superbra.

Rambollkontoret i Örebro har ett individuellt abonnemang på Bygginfo. Det innebär att VVS-informatören Patrik Isaksson bjuder in till ett infomöte fyra gånger per år, då Ramboll och andra VVS-aktörer från närområdet deltar.

Under pandemin hölls mötena digitalt. Det fungerade förvånansvärt bra, men det blir inte samma sociala kontakt. Tidigare har andra Bygginfoabonnenter kommit till vårt kontor på mötena, både beställare och från entreprenörssidan. En bra grej är att det har lett till diskussioner mellan oss: ’Hur gör ni i er verksamhet? Vad kan vi lära oss av det?’ Just informationsdelningen är en stor punkt i detta som jag ser fram emot varje kvartal.

säger Daniel Larsson.

nullSvensk Byggtjänst