Marknadsför dina produkter

Byggkatalogen är branschens verktyg för att välja byggprodukter och byggmaterial. Vill du visa ditt sortiment? Teckna ett abonnemang och bli en del av Sveriges mest använda informationstjänst för produkter i bygg- och fastighetssektorn. Genom att marknadsföra dina produkter på byggkataogen.se exponeras och prioriteras dina produkter i söksvaren. Redaktionen hjälper dig med att presentera företaget och produkter på ett objektivt och jämförbart sätt. Du har även möjlighet att själv lägga till och uppdatera er produktinformation.

Basdeltagande

 • Komplett exponering av produkter och företag samt prioritering i söksvar.
 • Företaget och produkter presenteras på ett objektivt och jämförbart sätt
 • Byggkatalogens redaktion hanterar upp till 10 produkter och går igenom dessa en gång/år
 • Möjlighet till egenredigering av företags- och produktinformation, samt möjlighet att lägga till max 10 produkter
 • Klassificering av produkter med BSAB-kod på övergripande kategorinivå
 • Kvartalsvisa statistikrapporter

Premiumdeltagande

 • Komplett exponering av produkter och företag samt högsta prioritering i söksvar.
 • Företaget och produkter presenteras på ett objektivt och jämförbart sätt
 • Byggkatalogens redaktion hanterar upp till 25 produkter.
 • Möjlighet till egenredigering av företags- och produktinformation, samt möjlighet att lägga till max 25 produkter
 • Klassificering av produkter med BSAB-kod på enskilda produkter under förutsättning att överensstämmande kod finns
 • Kvartalsvisa statistikrapporter
 • Exponering av BSAB-klassificerade produkter i AMA Online (ama.byggtjanst.se)
 • Exponering av produkter på relevanta produktsidor
 • Exponering av produkter på relevanta företagssidor
 • Exponering av produkter i relevanta byggfakta-artiklar
 • En andra genomgång genomförs 6 månader efter första genomgången för att säkerställa att länkar och produktblad fortfarande är aktuella

Vill du också visa dina byggprodukter i Byggkatalogen? Kontakta oss!