Tillbaka

5 riktigt bra anledningar att skaffa CoClass

Spara pengar och generera mer vinst med CoClass!

De fem största besparings- och vinstmöjligheterna med CoClass hittar du här.

1. Det blir lättare att samarbeta och att hitta nya affärsmöjligheter genom informationsutbyte med andra branscher.

Magin uppstår när CoClass underlättar för branscher att mötas tack vare standardiseringen av data- och objektsinformation. Vinsterna uppkommer när hela kedjan – från tidigt skede ända till förvaltning – finns med och arbetar i ett obrutet informationsflöde.

2. Produktiviteten ökar när informationsöar knyts ihop

CoClass handlar ytterst om att reducera onödigt slöseri i processen och öka byggbranschens produktivitet. De stora informationsglappen finns i överföringen av information mellan olika delar av byggprocessen. Om alla i branschen kunde kalla en spade för en spade, skulle det bli möjligt att effektivt repetera byggprocessen om och om igen och inte börja på ett näst intill blankt blad varje gång. Repetition ger effektivitet, produktivitet och besparing.

3. CoClass effektiviserar livscykelanalyser och klimatdeklarationer

Den första januari 2022 ska den nya lagen om klimatdeklarationer för byggnader träda i kraft. Kort sammanfattat innebär förändringen att den som uppför en byggnad måste beräkna och redovisa klimatpåverkan för sin produktion, något som kommer att underlättas med hjälp av CoClass. En digital process är dessutom en förutsättning för att kunna utforma dessa deklarationer då det blir alldeles för kostsamt att sitta och fylla i kalkyler manuellt.

4. CoClass öppnar upp för funktionsupphandlingar

I AMA-skrifterna är klassifikationssystemet viktigt, och har hittills, liksom i byggandet i stort, varit inriktat på produktionsresultat och aktiviteter, sorterat på material. Men för funktionstänk, alltså vilka funktioner som rummet/byggnaden ska fylla, så har det hittills inte funnits något bra klassifikationssystemet. Med CoClass blir det nu möjligt.

5. De mindre aktörerna kommer in i matchen

CoClass underlättar för alla typer av aktörer att kunna samarbeta under ett gemensamt språk, det blir inte bara de stora som har råd att bygga egna språk som kan dra nyttan av det. När även underleverantörer och samarbetspartners talar samma språk utan att behöva börja om från början varje gång, blir det också lättare för dem att komma in i matchen.

Det finns 65 miljarder anledningar att ta del av vår rapport i sin helhet.

Ladda hem rapporten

Nyfiken på att läsa mer om CoClass? Klicka här!

nullSvensk Byggtjänst9 Feb 2021