Tillbaka

Har du korrekt information om ditt fastighetsbestånd?

Varje år kan du som fastighetsägare spara ca 25 procent i årliga förvaltningskostnader genom att ta kontroll över informationshanteringen.

I många fall sitter enskilda personer inne med all kunskap om en fastighet och har sina egna sätt att dokumentera den. Det är ofta ineffektivt och skapar informationsglapp som gör det svårt att få en tydlig överblick.

CoClass ger dig ordning och reda på informationen om din fastighet, som i sin tur effektiviserar förvaltningen och ökar värdet på fastigheterna. Du kan använda CoClass för att dokumentera befintligt bestånd eller vid nyproduktion.

Allt bygger på gemensam dokumentation

Olika kunder har olika kravställningar som kan göra det onödigt krångligt att veta vad som faktiskt är bestämt. Interna system som inte fungerar med andra i ett projekt ökar risken för tvister och missförstånd.

I CoClass finns all information dokumenterad digitalt och informationen byggs hela tiden på genom alla led, vilket ger ett effektivare sätt att arbeta och säkrare leveranser.

Med hjälp av CoClass säkerställs kvaliteten på informationen genom hela byggprocessen och bidrar till en effektivare förvaltning för slutanvändaren.

Ladda hem rapporten

Nyfiken på att läsa mer om CoClass? Klicka här!

nullSvensk Byggtjänst9 Feb 2021