Tillbaka

CoClass för klimatdeklaration

Från ingången av 2022 träder en lag i kraft om klimatdeklaration för byggnader

Boverket har fått i uppdrag att utfärda föreskrifter och vägledning om hur lagen ska tolkas.

Arbetet med att ta fram beräkningsunderlag underlättas om man arbetar med digitala och väl strukturerade data. Använder man dessutom CoClass för att klassificera de byggdelar som ska ingå i deklarationen blir det ännu lättare.

Om man har licens för CoClass Studio kan man där skapa beräkningsunderlag – komplett med alla ingående byggdelar, material och mängder – som kan nås via API från valfritt klimatberäkningsprogram. Mängderna kan vara baserade på underlag i form av ritningar eller CAD-modeller.

Svensk Byggtjänst har nu tagit fram en Excel-fil med mappning mellan Boverkets nuvarande beskrivning av byggdelar som ingår och de flesta klassifikationssystem som används i Sverige. Förutom CoClass finns här BSAB 96, BSAB 83 och SBEF.

Observera att nya direktiv kan komma från Boverket i takt med att man får erfarenhet av lagens tillämpning.

Här hittar du Excel-filen

Vill du veta mer om hur CoClass Studio underlättar digital informationshantering, hör av dig till coclass@byggtjänst.se

 

Gå tillbaka till CoClass-startsida

nullSvensk Byggtjänst16 Jun 2022