Kunder tillämpar CoClass

Läs mer om vad våra kunder tycker om CoClass

undefined

Maria Älfblom

Business Area Manager CAD/BIM och Tekla-ansvarig på WSP

undefined

Mats Svensson

Kompetenssamorndare för geoteknik inom Tyréns

undefined

Stefan Granberg

vd Trimble Solutions Gothenburg AB

undefined

Jan Byfors

Chef för teknisk utveckling på NCC

undefined

Henrik Engqvist

Projektledare nationellt fastighetsstöd inom Svenska Kyrkan

undefined

Johan von Schantz

IT-direktör Stockholms läns landsting

undefined

Specialfastigheter

Fastighetsinformation med CoClass

undefined

Emmelie Ekwind

BIM Strateg på ÖrebroBostäder AB

undefined

Andreas Persson

Chef Expertstödsenheten på AB Familjebostäder

undefined

Marie Salomonsson

Customer Success Manager på dRofus

Mer om CoClass

CoClass Studio - allt bygger på gemensam dokumentation

CoClass är ett klassifikationssystem för all byggd miljö. Begreppsmodellen kan användas av alla parter under byggnadsverkets hela livscykel...

7 800 kr / år

CoClass - Informationshantering för byggd miljö

Bristande kommunikation leder till ökade kostnader för byggande och förvaltning på många miljarder kronor varje år.

Klassifikationssystemet CoClass bidrar...

793,00 kr