Vi använder cookies för statistik, anpassat innehåll och annonser. Genom att fortsätta använda sidan accepterar du cookies och vår personuppgiftspolicy.

Tillbaka

Specialfastigheter

Fastighetsinformation med CoClass

– CoClass är en begreppsmodell som ger Specialfastigheter och Samverkansforums medlemmar möjlighet att tydligt beskriva beståndsdelar, egenskaper och funktioner i en byggnad eller annan byggd miljö.

Specialfastigheter utvecklar, äger och förvaltar fastigheter med ett särskilt högt krav på säkerhet. Våra största kunder är Kriminalvården, Polisen, Statens institutionsstyrelse, Försvarsmakten och Försvarets materielverk. Fastighetsinnehavet med ett marknadsvärde på ca 27 miljarder kronor finns över hela landet, lokalarean uppgår till drygt 1,1 miljoner kvadratmeter. Specialfastigheter har cirka 150 medarbetare och vårt huvudkontor är delat mellan Linköping och Stockholm.

Inom Specialfastigheter arbetar vi i en processorienterad organisation. Genom kartlagda processer och informationsflöden har vi gjort en omfattande systemkonsolidering som innebär att all vår fastighetsinformation måste vara klassificerat för bättre sökbarhet och att den lättare hittas av våra användare. För att kunna uppnå detta är CoClass en viktig del i det arbete.

För att kunna använda sig av CoClass på bästa sätt är det viktigt för oss att ser på vilken nivå vi vill påbörja denna resa.

Målet med detta är att få fram en strukturerad modell över en byggnad som inte bara beskriver fysiskt utseende utan också beskriver de ingående byggdelarna och deras relationer, materialinnehåll, miljöbelastning, energiförbrukning, underhållsbehov med mera. Detta ökar inte bara värdet av våra fastigheter, det ökar också effektivitet hos våra medarbetare och ger oss en långsiktig och hållbar fastighetsförvaltning över tid.

Specialfastigheter har, via Samverkansforum och andra nätverk, åtagit sig att implementera CoClass på sikt. Samverkansforums medlemmar ämnar verka i övriga nätverk genom att informera om värdet av det gemensamma språket och sprida CoClass tillämpningsexempel.

Pågående arbete

Specialfastigheters egna tillämpningsexempel står hitintills att finna i det arbete vi bedriver kring leveransspecifikationer i överlämningsskedet mellan projekt och förvaltning. Vi har upprättat en hållbar leveransspecifikation baserad på nomenklaturen i CoClass och återanvänder den metodiken i flera perspektiv, t ex vid strategisk planering av inköp och vid köp och försäljning av fastigheter.

Vårt fastighetsbestånd är förhållandevis statiskt varpå utmaningen för oss blir att hantera befintliga byggnader.

Det pågår just nu ett arbete på ledningsnivå att sätta ramar för framtidens implementering av olika digitaliseringsmetodiker till exempel klassifikation enligt CoClass m.m.

Kommande arbete

Vårt nästa steg i detta arbete är att sätta olika implementeringsnivåer för CoClass inom vårt fastighetssystem.

För frågor kontakta gärna Specialfastigheter!

nullSvensk Byggtjänst6 Jul 2020