Vi använder cookies för statistik, anpassat innehåll och annonser. Genom att fortsätta använda sidan accepterar du cookies och vår personuppgiftspolicy.

Tillbaka

Maria Älfblom

"Det är i denna riktning vi ska gå"

Med CoClass får alla parter tillgång till ett gemensamt språk, det vill säga samma begrepp och terminologi i alla skeden, hos alla parter, i alla programvaror och i alla informationsleveranser. Men hur skapar CoClass konkret nytta hos de olika aktörerna inom samhällsbyggnadsprocessen? Vilka problem löser systemet? Och hur blir det en del av företagens digitala strategier?

På WSP pågår flera projekt för att effektivisera verksamheten med nya digitala lösningar.

– Vi arbetar bland annat med projektautomatisering, det vill säga att automatisera återkommande arbetsmoment och i förtid minimera tidskrävande arbetsuppgifter. Detta för att effektivisera arbetsmomenten internt men även gentemot kund och de beställarkrav vi får i projekt. För detta syfte utvecklar vi internt egna programvaror, berättar Maria Älfblom, Business Area Manger CAD/BIM och Tekla-ansvarig på WSP.

– Inom WSP jobbar vi också mycket med att gå mot ritnings- och papperslösa leveranser, där vi istället jobbar med digitala modeller. Det gör vi till exempel i projektet med nya Gula linjen i Stockholms tunnelbanesystem. Här använder vi också verktyg som med automatik bland annat fyller i BSAB-, anläggnings- och entreprenadkoder.

–Vi är förberedda och rustade för att även med automatik fylla i CoClass-koder, när beställarna så önskar, förklarar Maria Älfblom.

–WSP har ett bra samarbete med sina programvaruleverantörer och är med testar nya funktioner. Dels har vi har tillsammans med Tekla haft möten om CoClass. WSP har använt Trimbles program Tekla länge, till exempel i Gula linjen-projektet.

Maria Älfblom ser positivt på utvecklingen mot öppna digitala språk, system och plattformar som gör det enkelt för alla aktörer i byggprocessen att samverka och utbyta data.

– Det krävs att branschen samarbetar och etablerar nya gemensamma system tillsammans, exempelvis med IFC och CoClass. Nya lösningar behöver förstås utvärderas men det är i denna riktning vi helt klart ska gå, menar hon.

Hon ser också intressanta digitala möjligheter i projektering och hela byggprocessen med AI.

– Vi på WSP jobbar nu bland annat med att utveckla lösningar där vi med hjälp av AI i tidiga modeller kan avgöra vilka knutpunkter som passar bäst i olika stålstommar. Våra system kan sedan kommunicera direkt med materialtillverkarens maskiner och robotar. När vi kan knyta samman digital modellering med bra öppna system och med AI blir utvecklingsmöjligheterna mycket spännande!

Vill du veta hur CoClass kan skapa nytta för dig och ditt företag?

Kontakta oss gärna så berättar vi mer.

nullSvensk Byggtjänst6 Jul 2020