Vi använder cookies för statistik, anpassat innehåll och annonser. Genom att fortsätta använda sidan accepterar du cookies och vår personuppgiftspolicy.

Tillbaka

Så arbetar Tyréns med CoClass i nytt anläggningsprojekt

Inom området Anläggning har CoClass-koder skapats senare än i övrig byggd miljö, men har nu börjat implementeras i branschen. Tyréns ser stora möjligheter när man nu enklare än tidigare kan kommunicera de geotekniska för att optimera grundläggning i infrastrukturanläggningar.

Riktig fart på anläggningssidan i användandet av CoClass väntas komma när Trafikverket väljer att kravställa det, men redan nu använder Tyréns CoClass i flera projekt. Vinster med CoClass anses vara möjligheten att kunna kommunicera bättre mellan olika system och programvaror, förenkla och effektivisera arbetsflödet mellan olika aktörer samt förbättrad resursplanering.

I stadsutvecklingsprojektet Nyhamnen i Malmö har man implementerat CoClass. Koderna har där använts för att klassificera olika volymer baserat på hur förorenad jorden är. CoClass-klassificeringen möjliggöra detta på ett helt digitaliserat och enklare sätt än tidigare. Det medför också en ökad analys- och därmed resursoptimering möjlighet, vilket ur hållbarhets- och klimatsynpunkt är positivt.

Genom att det nu finns CoClass-koder för geoteknik, till skillnad från i tidigare system som BSAB, möjliggörs dessutom kunskapsåterföring genom hela byggkedjan.

Anläggningsområdet är stort och projekten är ofta komplicerade, stora och involverar internationella aktörer, tex inom tunnelbyggande. I den typen av projekt är det särskilt effektivt med systemoberoende klassningssystem som CoClass.

CoClass ansluter till ISO 12006 och supportas av den internationella organisationen building Smart, i som i Sverige representeras av BIM Alliance.

Vill du veta hur CoClass kan skapa nytta för dig och ditt företag?
Kontakta oss gärna så berättar vi mer.

Anneli Norlin | Strukturera med CoClass
Se även Anneli Norlin, projektledare digitalisering på Tyréns, som på webbinariet 65 miljarder skäl till obrutna informationskedjor den 20 april 2021 bland annat berättade om att hon stöttar kunder i deras digitala resa och ser över deras digitala information, samt tar fram ramverk för hur våra kunder vill jobba med digital information. Vidare säger Anneli att CoClass kan liknas med personnummer, fast på objekt.
– Min förhoppning är att CoClass ska bli vårt gemensamma språk i branschen! fortsätter Anneli.

nullSvensk Byggtjänst22 Oct 2020