Tillbaka

Om CoClass

Allt bygger på gemensam dokumentation

null

I CoClass består varje byggnadsverk av ett antal objekt. En digital struktur skapar objekten redan i tidiga faser och följer sedan med hela vägen, under hela livscykeln. Varje objekt är en informationshållare, och dess detaljeringsgrad ökar med information ju längre ini livscykeln man befinner sig. Den standardiserade kodningen ger en tydlig dokumentation av det som redan byggts eller för det som ska byggas.

Med CoClass får alla parter tillgång till ett gemensamt språk. Det vill säga samma begrepp och terminologi i alla skeden, hos alla parter, i alla programvaror och i alla informationsleveranser. Då finns inget behov av interna klassifikationssystem som inte fungerar med andra och kräver underhåll. CoClass det nya branschgemensamma klassifikationssystemet.

Registrera dig för den kostnadsfria CoClass-tjänsten

Köp CoClass Studio

Besök CoClassViktiga värden i CoClass

CoClass utgör en naturlig del i det vardagliga arbetet

  • Digitalt – en platshållare för digital information
  • Gemensamt – samma språk och samma struktur – i alla skeden – hos alla parter – i alla programvaror – i alla informationsleveranser
  • All byggd miljö - klassifikationssystem täcker alla delar av den byggda miljön
  • Hela livscykeln – täcker behoven för planering, program, projektering, produktion, förvaltning och rivning.
  • Internationellt – tvåspråkigt och baserat på internationella standarder.

Standarder i CoClass

CoClass är baserat på följande internationella standarder:
- SS-ISO 12006-2:2015, Building construction – Organization of information about construction works – Part 2: Framework for classification.
- IEC-EN 81346-1:2009 Industrial systems, installations and equipment and industrial products – Structuring principles and reference designations – Part 1: Basic rules.
- IEC FDIS 81346-2:2019 Industrial systems, installations and equipment and industrial products – Structuring principles and reference designations – Part 2: Classification of objects and codes for classes.
- ISO 81346-12:2018 Industrial systems, installations and equipment and industrial products – structuring principles and reference designations – Part 12: Construction works and building services.

CoClass koppling till standarder:
- ISO 12006–2 ger den allmänna strukturen
- IEC 81346–1 ger regler för referensbeteckningar
- IEC 81346–2 ger klasser för byggdelar (komponenter) och förutrymmen
- ISO 81346–12 ger klasser för byggdelar (system)


Principer för klassifikation

CoClass bygger på den internationella standarden ISO 12006–2 vilket omfattar byggnadsverkets hela livscykel. Principen handlar om fysiska resultat och processen – dess resurser, med produkter, varor, hjälpmedel, aktörer och information. Här hittar vi även processens olika skeden: förstudier och planering, produktion och förvaltning.
(ev. illustration från CoClass-sajten)

Systemet börjar i toppen med verksamheter och deras aktiviteter samt behov av utrymmen.
För att åstadkomma utrymmen måste man bygga något - ett byggresultat. Detta kan först beskrivas som byggdelar, till exempel väggar, tak och bjälklag som tillsammans bildar byggnadsverk, till exempel ett hus.
Ett helt område av byggnadsverk kallas byggnadsverkskomplex – till exempel flygplats, bostadsområde, motorväg med mera.
Arbetsresultat kan sägas vara en vy av det byggda som innehåller både sådant som ska byggas och hur det ska utföras i form av metoder och kvalitet

Begreppen i ISO 12006–2 som pyramid

Lär dig mer om CoClass

I boken CoClass – informationshantering för byggd miljö får du djupare kunskap om digital informationshantering Boken innehåller en grundlig genomgång av klassifikationsteori och hur den tillämpas.
Beställ boken här

null

Principer för klassifikation

Systemet börjar i toppen med verksamheter och deras aktiviteter samt behov av utrymmen. För att åstadkomma utrymmen måste man bygga något: ett byggresultat. Detta kan först beskrivas som byggdelar, tillexempel väggar, tak och bjälklag som tillsammans bildarbyggnadsverk, till exempel ett hus.

Ett helt område av byggnadsverk kals byggnadsverkskomplex – till exempel flygplats, bostadsområde, motorväg med mera.

null
nullSvensk Byggtjänst11 Jun 2020