Vi använder cookies för statistik, anpassat innehåll och annonser. Genom att fortsätta använda sidan accepterar du cookies och vår personuppgiftspolicy.

Litteraturbevakning Elföreskrifter

Litteraturbevakning Elföreskrifter innebär att du med automatik får utvald och nyutgiven litteratur inom ämnesområde Elföreskrifter - lagar, regler och handböcker.

Vad får du som abonnent?

Litteraturbevakning (LBT) Elföreskrifter innebär att du med automatik får utvald och nyutgiven litteratur inom ämnesområdet Elföreskrifter från t ex SEK och Installatörsföretagen. Böckerna innefattar allt från installationer inom el, tele och transport - till lagar, regler, normer samt tekniska handböcker.

Var påläst inom ditt specialområde

Har du frågor kring elarbete, elsäkerhet samt skötsel av elektriska anläggningar? Då är LBT Elföreskrifter något för dig. Här hittar du populära böcker som t ex ”Installation av solcellsanläggningar”, ”SEK HB 457 Solceller” och ”Installation av laddningsstationer för elfordon”.

Tidigare litteratur

Tidigare utgåvor i utskicket har handlat om elinstallationer, elsäkerhet, starkströmsföreskrifter och elinstallationer i explosionsfarliga områden. Vad sägs om ”Handbok i systematiskt elsäkerhetsarbete”, ”Minimikrav på elmaterial”, ”Handbok i kontroll före idrifttagning”, ”SEK Handbok 444” eller ”Placering av el- och kommunikationsuttag”?

Expertis inom området

Litteraturen är bland annat skriven av erfarna besiktningsingenjörer och bygger på deras praktiska erfarenheter av elsäkerhet. Undvik grunden till många olyckor, ta till dig elansvar och förståelse för vad el innebär, så du kan utöva din yrkesroll på ett elsäkert sätt. Med Litteraturbevakning Elföreskrifter får du kunskap kring elinstallationer för lågspänning i bostäder och kontor samt i lokaler för hantverk och handel. Du kan även få svar på frågor om installationsregler, auktorisation, ansvar och elteknik. Det underlättar tillvaron för operatörer, kommuner, energibolag, installatörer i frågor som till exempel planera och installera FTTX-nät, installera jordfelsbrytare samt dokumentera elutrustning för maskiner och industriella anläggningar. Med innehållet får du rekommendationer avseende planering, skyddsåtgärder, materialval, uppbyggnad samt kontroll, skötsel och underhåll av tillfälliga elanläggningar, speciellt sådana som uppförs i samband med byggnads- och anläggningsverksamhet. LBT Elföreskrifter är till för dig som arbetar som t ex elinstallatör eller elteknisk konsult, men bevakningsområdet vänder sig också till dig som arbetar som anläggningsinnehavare och andra som arbetar med elanläggningar.

Alltid den senaste litteraturen

Med Litteraturbevakning Elföreskrifter kan du vara säker på att alltid ha tillgång till den senaste litteraturen inom allt från solceller till elsäkerhet. Bevakningen innebär att vi på Svensk Byggtjänst skickar litteraturen till dig så att du kan ligga steget före. Du får böckerna första av alla, direkt vid utgivningstillfället!
Läs mer och beställ

Tidigare litteratur inom bevakningsområdet

ESA Industri och Installation 2021

Enligt arbetsmiljölagen ska arbetsgivaren vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagare utsätts för ohälsa eller...

498,00 kr

Handbok i systematiskt elsäkerhetsarbete. Utg 2

Den nya utgåvan av Handboken i systematiskt elsäkerhetsarbete är en helt omarbetad bok där läsaren får veta hur...

498,00 kr

Installation av solcellsanläggningar. Utg 2

Installation av solcellsanläggningar utgör ett verktyg i vardagen för alla som yrkesmässigt installerar eller tänker börja installera solceller.

498,00 kr

SEK hb 459 Fastighetsnät. Utg 1

Handboken SEK hb 459 Fastighetsnät innehåller de senaste utgåvorna av standarderna SS-EN 50174-1 och SS-EN 50174-2, på svenska...

869,00 kr

EBR ESA Paket 19.1 = ESA Grund + ESA Arbete

ESA Grund:19.1 är en omarbetad version av ESA grund:14.1, förändringarna i anvisningen är omfattande men rollerna har i...

815,00 kr

Installation av laddningsstationer för elfordon. Handbok

Politiska beslut, klimatfrågan, och den tekniska utvecklingen hos fordonstillverkarna kommer att göra elfordon allt mer populära. Behovet och...

349,00 kr

SEK hb 453 Dvärgbrytare, jordfelsbrytare o brytare för frånskiljning

I den nya brytarhandboken från SEK Svensk Elstandard finns samlad information om användning, val och installation av dvärgbrytare,...

478,00 kr

SEK hb 458 Laddning av elfordon

SEK Handbok 458 kompletterar gällande standarder med vägledning och förtydliganden och ger råd till dem som installerar eller...

269,00 kr