Tjänster

Svensk Byggtjänst jobbar dagligen med att göra byggprocessen mindre snårig. Vi samlar in och förädlar information så att den blir till kunskap som vi sedan erbjuder branschen. Vad du än arbetar med. Var du än befinner dig i byggprocessen kan våra tjänster och produkter bidra till en lite mindre snårig byggprocess.

Tjänster - AMA (Allmän Material och Arbetsbeskrivning)
Med AMA (Allmän Material och Arbetsbeskrivning) förbättras kommunikationen genom hela byggprocessen. Verktyget hjälper dig att säkerställa kvaliteten – från första förfrågningsunderlag till sista slutbesiktning.
Till tjänsten | Läs mer

Tjänster - BSAB klassifikationssystem
BSAB är ett klassifikationssystem som hjälper dig att dela upp och sortera in information på ett likartat sätt för all bygg- och fastighetsverksamhet, oberoende av i vilken tillämpning informationen finns eller vilken aktör som hanterar den.
Till tjänsten | Läs mer

Tjänster - Byggkatalogen
Sveriges mest använda tjänst för aktuell och strukturerad information om byggvaror, med över 5 000 leverantörer på ett och samma ställe. Här får du snabbt och effektivt information om vilka byggvaror som är mest lämpliga för ditt projekt.
Till tjänsten | Läs mer

Tjänster - Företagssök
Företagssök hjälper dig att hitta rätt leverantör och affärspartner. Vi ger dig en samlad information om företagets storlek, vilka projekt företaget är inblandat i och hur deras finansiella situation är. Vi samlar in information och fakta om ca 82 000 företag verksamma inom samhällsbyggnad i Sverige. 
Till tjänsten | Läs mer

Tjänster - Omvärldsbevakning
Med Omvärldsbevakning kan du känna dig trygg med att alltid få rätt information och kunskap om lagar, regler och ny teknik i rätt tid. Omvärldsbevakning samlar in fakta, värderar och analyserar och sätter in kunskapen i det sammanhang som är aktuellt för dig och din verksamhet.
Till tjänsten | Läs mer

Tjänster - Projektbevakning
Projektbevakning är platsen där beställare och leverantörer kan mötas och göra affärer. Leverantörer får snabbare, tydligare och bättre information om vad som ska byggas. Var det ska byggas. När det ska ske, till vilket värde och vem som är kontaktperson.
Till tjänsten | Läs mer

Tjänster - Renoveringsino
På Renoveringsinfo hittar du som professionell aktör kunskap och information om en effektiv renoveringsprocess. Här finns nyheter, aktuell debatt, forskningsrapporter och både praktiskt erfarenhetsutbyte och fördjupningar inom renoveringsspecifika åtgärder som stambyte, tak- och fönsterrenovering, tillgänglighetsanpassning, energieffektivisering och hur man lyckas med boendesamverkan..
Till tjänsten | Läs mer