Abonnemang AMA-nytt Anläggning - få reda på viktiga nyheter och förändringar!

Tjänst

4 790 kr / årExkl. moms

AMA-nytt Anläggning är till för dig som använder AMA Anläggning och vill ha reda på den senaste informationen kring aktualiteter och utveckling.

AMA-nytt består av två delar; en informationsdel och en beskrivningsdel. Informationsdelen innehåller artiklar som är till hjälp vid upphandling och utförande av entreprenader samt motiv och förklaringar av texter i AMA.

Beskrivningsdelen innehåller förslag till beskrivningstexter med råd och anvisningar som skall ersätta eller komplettera texterna i AMA Anläggning och RA Anläggning.

AMA-nytt Anläggning utkommer två gånger per år.